Betöltés folyamatban...

Főbb eredményeink

Főbb eredményeink

Éghajlatváltozás

Geotermia
Vegyesvállalatunk, a CEGE a sikeres pályázatot követően a Jászberényi Koncessziós Területre írt alá szerződést. A geotermikus projekttervek között szerepel egy 2 éves kutatási program megkezdése, amelynek célja egy kútpárból álló rendszer létrehozása és tesztelése. A projekt tervezett költségvetése meghaladja a 3,1 milliárd forintot. Magyarország kiváló kiaknázatlan geotermikus lehetőségekkel rendelkezik, lelőhelyei a felszínhez közel találhatóak és magas geotermikus gradienssel rendelkeznek.

Környezetvédelem

Gumibitumen
A normál bitumenes úthoz képest másfélszer hosszabb élettartam érhető el, kevesebb a kátyú, alacsonyabbak a fenntartási költségei, kisebb a menetzaj, nagyobb a közlekedésbiztonság a rövidebb fékút miatt, vagyis a használt gumiabroncsok környezetbarát újrahasznosítása valósul meg értékteremtő módon. A Villányt elkerülő út megépítése gumibitumenes aszfalttal történt. Díjaink: Magyar Minőség Háza Díj (2013), Környezetbarát Termék védjegy használat jog a, Földművelésügyi Minisztérium környezetvédelmi innovációs díja (2014).

Folytatjuk a MOL környezetbarát bitumen termékének piaci bevezetését, melyből az elmúlt évben több mint 400 tonnát értékesítettünk. Egy közelmúltban készült tanulmány szerint az ennek felhasználásával épített utak élettartama másfélszer hosszabb, karbantartási igényük alacsonyabb, és a hagyományos bitumentermékekhez képest a teljes életciklusra vetítve 25-30 százalékkal alacsonyabb széndioxid-kibocsátást jelentenek. A tanulmány egyben hangsúlyozza, hogy minőségét tekintve a gumibitumen nem csak a hagyományos termékeket múlja felül, de az autópálya-építésben használt prémium termékekkel is felveszi a versenyt.

A bontásból származó beton hasznosítása
Vállalatunk a megszűnő telephelyek, technológiák bontásakor keletkező betont felhasználja, ezáltal csökkentve a lerakott hulladék mennyiségét és a hulladékkezelési költségeit. A bontott betont megfelelő méretűre őrölteti, majd építőipari termékszabvány követelményei szerint építőipari termékké minősítteti, és utak, útalapok építésére használja. Az így kezelt bontott beton hulladékszállítási és kezelési költségeinek csökkenését, valamint a hulladéklerakók tehermentesítését eredményezi a megoldás. A hulladékkeletkezés megelőzése és az újrahasznosítás közvetlenül hozzájárul a klímaváltozást okozó kibocsátások csökkentéséhez.

Munkaegészség és -biztonság

Leesésvédelem program
A leesés szempontjából kritikus munkafolyamatok beazonosítását követően elindult a műszaki megoldások tervezése és kivitelezése, hogy csökkentsük vagy megszüntessük a leesések kockázatát. A DS Logisztikánál a Szajoli és a Tiszaújvárosi tankautótöltőre leesés-védelmi rendszer került telepítésre, valamint 3 Logisztikai és közel 60 DS Termelés technológiai pontjaira készült implementációs terv, amelyek megvalósítása 2015 Q3-ban várható.

Új üzem létesítése munkaidő-kieséssel járó sérülés nélkül
A MOL Petrolkémia Zrt. 2015 augusztusában fejezte be az új butadién kinyerő üzem kivitelezési munkálatait, a munkaidő-kieséssel járó sérülés (LT I) nélkül ledolgozott munkaórák száma megközelítette az 1,5 millió órát. A projekt megvalósítás csúcsidőszakában 600 munkavállaló dolgozott a kivitelezési projekten, összesen 12.000 tonna betonszerkezet kialakításával, 2.100 tonna acél és 18.000 méter csővezeték felhasználásával.

Fut a MOL
Munkavállalói kezdeményezésre 2015-ben először támogatta a Wizzair félmaratonon való részvételt a munkahelyi egészségfejlesztési programunk, a „STEP – Tégy egy lépést az egészségedért”. Kollégáink egységes csapatpólóban vettek részt a versenyen, igazi közösségként. Ezt a gyakorlatot a következő években is szeretnénk fenntartani.

Humán tőke

Közös tanszék a Miskolci Egyetemmel
A MOL és a Miskolci Egyetem közös tanszéket indított az egyetem Műszaki Földtudományi Karán. A 2014 júniusától indult MOL Tanszék kiemelten foglalkozik a már működő olajmérnök- és a tervek szerint idén ősszel induló szénhidrogén-ipari földtudományi mérnök angol nyelvű MSc képzésekkel, illetve az egyetem nemzetközi és szakmai kapcsolatainak ápolásával. A tanszékhez tartozó szakokon több mint 100 diák tanul jelenleg is. Brazíliából, Kazahsztánból és Kurdisztánból is érkeztek diákok.

Munkavállalói elkötelezettség
Kétévenként elkészítjük a „Kerekasztal felmérés” néven ismert munkavállalói elkötelezettség felmérést a legtöbb MOL-csoport vállalatnál. Két felmérés között végeztük több fókuszcsoportot felölelő felmérést, ennek keretében értékeltük az akciótervek sikeres megvalósítását, és további fejlesztési lehetőségeket azonosítottunk.

A MOL Nyrt.-nél a MOL Magyarország program volt az egyik első lépés egy közös nyelv kialakítása felé, mely növeli a munkavállalói elkötelezettséget, a vezetés hitelességét és a munkavállalók jólétét. Meghatároztuk a MOL Vezetői Kódex 4 fókuszterületét, melyek mentén mérhetővé válnak a vezetők menedzsment készségei és az általuk alkalmazott munkamódszerek. A Vezetői Kódex keretében 20 vezetői (mintegy 200 résztvevő) és 25 műszakfelelősi workshop-ot tartottunk (mintegy 250 résztvevő), valamint elvégeztük a vezetők 360 fokos értékelését.

Közösségek

KÖSZ! program
97 iskolai közösségi szolgálati program kapott támogatást összesen 20 millió forint értékben a KÖSZ! Program keretében, amelyet 2014-ben először hirdetett meg a MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben. A KÖSZ! Program szeretné elősegíteni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A nyertes projektek olyan költségekre kaphattak támogatást, amely a megvalósítást segíti pl. eszközök, utazási költségek, dokumentációs és kommunikációs kiadások.

Gazdasági fenntarthatóság

Használt sütőolaj kampány
Jelenleg 187 kijelölt MOL töltőállomáson lehet leadni az otthon összegyűjtött, használt sütőolajat, melyet a MOL tisztítás és feldolgozás után, bioüzemanyag- ös szetevőként használ fel. 2011 óta évről évre nőtt az összegyűjtött mennyiség, tavaly több, mint 200 tonnát gyűjtöttünk össze. Egy csepp sütőolaj akár ezer liter folyóvíz károsodásához is vezethet.