Betöltés folyamatban...

Stratégiai kezdeményezéseink

1. Éghajlatváltozás: hosszú távú termékportfólió, ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátás és energiahatékonyság

A klímaváltozás nem kizárólag a közvetlen CO2 emisszió csökkentését jelenti, annál jóval szélesebb értelemben foglalkozunk vele.

Ezt a felfogást alapvetően az ún. Klíma és Energia Csomagban közzétett jogszabályok vázolják fel, amely 2009 júniusában lépett életbe. Ez a csomag határozza meg a 2020-ra megvalósítandó klíma és energetikai célokat (az ún. "20-20-20" célkitűzés), ami az ÜHG (üvegházhatású gázok) emissziójának kötelező 20%-os csökkentését, az EU megújuló forrásokból származó energiafelhasználásának 20-os növelését és az elsődleges energia felhasználás 20%-os csökkentését írja elő. Emellett azt is előírja, hogy a tüzelőanyagokból származó CO2 emissziót a termékek egész élettartama során korlátozni kell, a “kúttól a kerékig”. Továbbá meghatározza a játékteret a széndioxid leválasztás és tárolás (CCS) számára is. Az említett jogszabályi elemek hatással vannak a MOL-csoport és a MOL Magyarország működésére, és irányt szabnak számunkra klímaváltozási stratégiánk kialakításában.

Törekszünk arra, hogy javítsuk az Európai Bizottság által kidolgozott CO2 benchmarking rendszerben elért pozíciónkat (ez az intézkedés a felülvizsgált ETS Direktíva bizonyos előírásait szolgálja).

A MOL Magyarország fontosnak tarja az ÜHG lábnyom csökkentésére alkalmas technológiák fejlesztését és hasznosítását. Ezek a kezdeményezések teljes mértékben összhangban vannak a MOL-csoport vezetése által kiadott éghajlatváltozásról szóló állásfoglalással, amely a következő linken érhető el angol nyelven.

Hosszú távú termékportfólió

 

A megújuló energiák fontos szerepet töltenek be nemcsak a klímaváltozás elleni küzdelemben, hanem a regionális energiaellátás biztonsága terén is. Azokra a területekre fókuszálunk, amelyek a legszorosabb kapcsolatban állnak alaptevékenységünkkel: a geotermikus energia és megújuló üzemanyagok.

1. Geotermikus energia

A 2015 decemberétől MOL Nyrt. tulajdonában álló CEGE Közép-Európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.-t 2008 júliusában alapították tulajdonosai azzal a céllal, hogy geotermikus erőművi projekteket valósítson meg Magyarországon és a régióban. Az elmúlt évek során a CEGE országszerte jelentős számú lehetséges helyszínt tárt fel, és a geológiai adatok elemzéseit elvégezve egy kísérleti mélykutas geotermikus erőmű megvalósítása mellett döntött. A projekt fő célja a kombinált áram- és hőtermelés, kizárólag hazai megújuló energia felhasználásával.

A MOL Nyrt. és leányvállalata, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-ben aláírta a geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására jogosító koncessziós szerződést Jászberény-területre.

A koncessziós terület nagysága 390 négyzetkilométer. A koncessziós szerződés aláírása lehetővé teszi a CEGE Zrt. két éves geotermikus kutatási projektjének megindítását, ami 2015 márciusában vette kezdetét. A kétéves kutatási fázis célja a geotermikus potenciál feltárása egy közel 3000 méteres geotermikus termelő kút fúrása és egy geotermikus kútpárból álló rendszer kialakítása.

A szénhidrogén koncesszió 20 évre, a geotermikus koncesszió 35 évre szól.

2. Megújuló üzemanyagok

A régió vezető olajipari vállalataként a bioüzemanyagok fejlesztése és alkalmazása kiemelkedően fontos része stratégiánknak. Előrehaladást értünk el a biodízelek új generációjának kifejlesztése terén, és kitartóan dolgozunk azon, hogy tovább csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Összhangban az európai irányokkal
2007 óta forgalmazza a MOL-csoport az E5-ös benzint (kénmentes és maximum 5 % bio-etanolt tartalmaz) és a B5 dízelt (kénmentes és maximum 5 % biodízelt tartalmaz) minden olyan piacon, amelyen a helyi szabályozások ezt lehetővé teszik.

A fenntarthatóság kritériumai
A MOL Nyrt. kereskedőként a logisztikai hálózatára is kiterjedően 2012 augusztusában megszerezte az ún. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) tanúsítását, amely igazolja, hogy a fosszilis üzemanyagaihoz kevert bioüzemanyagok megfelelnek az EU Megújuló Energia Irányelvévében megfogalmazott szigorú fenntarthatósági követelményeknek, valamint a bioüzemanyagokkal kapcsolatos tevékenységei az ISCC szabványok szerint történnek. Az ISCC az Európai Bizottság által elfogadott első nemzetközi tanúsító rendszer, amely a biomassza és bioenergia tekintetében alkalmas a fenntarthatóság és az üvegházhatású gáz csökkentés igazolására.

Az első generációs biotüzelőanyagaink fenntarthatóságának javítása érdekében különféle akciókat indítottunk. Ezek között növeltük a használt étolaj feldolgozását és a megújuló energiák integrációját a termelésbe. Hulladékok alapanyagként történő felhasználását a Megújuló Energia Direktíva is preferálja és jelentős ÜHG megtakarítási potenciállal bír szemben a biodízel gyártás esetén a közvetlen növényi eredetű olajokkal.

A különféle biokomponens alapanyagok beszerzése mindig összhangban van az érvényben lévő EU szabályozással.

Bioüzemanyagok
Célunk, hogy mind a második generációs bioüzemanyagokat és a magas minőséget képviselő bio-komponenseket gazdaságosabb és energiahatékonyabb módon állítsuk elő egy szélesebb alapanyag bázison. A második generációs biodízel gyártás fejlesztése érdekében egy konzorciumot hoztunk létre és elindítottuk a Jedlik Ányos Projektet. A konzorcium tagjai a magyar mezőgazdaság és tudományos élet legkarakteresebb résztvevői (magántársaságok, egyetemek és tudományos intézetek).

Nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyagok
A 2020-ig és az ezt követően megvalósítandó megújuló energiákra vonatkozó célkitűzéseknek, valamint a földhasználat közvetett megváltozásával (ILUC) kapcsolatos követelményeknek való megfelelés jegyében vizsgáltuk az ÜHG-hatékony hulladék zsírok és olajok feldolgozásának lehetőségeit. A fókuszterület a megújuló dízel termelése hidrogénező eljárásokkal és a keletkező termék bekeverése. A legígéretesebb lehetőségekből beruházási projektterv készül. A megvalósítási döntés meghozatalára várhatóan 2016- ban kerül sor a részletes műszaki- és gazdasági felmérést követően.
A hosszú távú tervezés jegyében, megkezdtük a cellulóz alapanyagokban és a kapcsolódó konverziós technológiák feltérképezését. 2016- ban fejeződik be az elérhető alapanyag mennyiségének felmérése a régióban. A bioüzemanyag - előállítás területén vizsgáljuk a lehetséges konverziós technológiai megoldásokat, többek között a cellulóz pirolízist és a cellulóz gázosítást, valamint a különböző biotechnológiai eljárásokat. Számos elismert hazai és nemzetközi szakértő és technológia fejlesztő segítségével végeztük el a technológiai értékelést. A megoldási javaslatokra és döntésekre várhatóan következő években kerül sor.
A korszerű bioüzemanyagok mellett megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a fenntartható energiahasznosítási trendek, többek között a hatékony széndioxid hasznosítási-, megújuló energiatermelési- és tárolási megoldások figyelemmel kísérésére.

CO2-konverzió és hasznosítás
A probléma kezelésére szolgáló kialakulóban lévő megoldások mindezidáig a mezőgazdasági felhasználásra, valamint a széndioxid leválasztásra és tárolásra (CCS) korlátozódtak. A vállalat szénlábnyomának csökkentésére alkalmas CO2-konverziós technológiák feltérképezését megkezdtük. Az utóbbi időben történt néhány fejlesztés ezen a területen, amelyek segítségével a széndioxid kémiailag megköthető és értékes anyagokká alakítható. Ilyen például a metanol, a hangyasav, vagy különböző típusú műanyagok. A kapcsolódó kutatások célja, hogy ezeket a fejlődő technológiákat gazdaságossá tegyék.

Üzemanyag gazdaságosság
A kiváló minőség mellett egyben gazdaságosabb üzemanyagok előállítása áll a fókuszpontban. Ezek az újszerű üzemanyagok egyrészt gazdasági megtakarítást jelentenek vevőink számára, másrészt jobb égési tulajdonságaiknak köszönhetően jelentős mértékben csökkentik a széndioxid-kibocsátást is.

MOL Truck Diesel
MOL Truck Diesel - egy a korszerű finomítói technológiák segítségével speciálisan a nagyméretű dízelmotorok működési jellemzőihez és sajátosságaihoz illesztett gazdaságos üzemanyag, amely átlagosan 3 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé, hosszabb motorélettartamot és halkabb motorjárást biztosít és csökkenti a CO2 emissziót. Ez a termék 2013-ban jelent meg a piacon. A „Truck Diesel” összetételének fejlesztését folyamatosan folytatjuk az ÜHG-hatékonyság további javítása érdekében. További információkért olvassa el esettanulmányunkat (angol nyelven).

3. Kémiailag stabilizált gumibitumen gyártása

A 2013. évi piaci bevezetést követő évben kémiailag stabilizált gumibitumen ökocímke tanúsítványt kapott. A felhasználhatósági lehetőségeket tekintve jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy a gumibitument először használták fel útépítés során mindhárom burkolatréteg kialakításához a Villányi autóúton. 2014-ben elnyerte a Földművelésügyi Minisztérium környezetvédelmi innovációs díját.

Egy közelmúltban készült tanulmány szerint a gumibitumen felhasználásával épített utak élettartama másfélszer hosszabb, karbantartási igényük alacsonyabb, és a hagyományos bitumentermékekhez képest a teljes életciklusra vetítve 25-30 százalékkal alacsonyabb széndioxid-kibocsátást jelentenek. A tanulmány egyben hangsúlyozza, hogy minőségét tekintve a gumibitumen nem csak a hagyományos termékeket múlja felül, de az autópálya-építésben használt prémium termékekkel is felveszi a versenyt.

2015-ben folytattuk a MOL környezetbarát bitumen termékének piaci bevezetését, melyből az elmúlt évben több mint 400 tonnát értékesítettünk.

4. A jövő töltőállomása, Istenhegyi úti MOL-töltőállomás

Az első ilyen, energiahatékony és megújuló technológiákat alkalmazó töltőállomás 2011-ben kezdte meg működését Budapesten. 2014-ben építészeti koncepció kategóriában elnyerte az Energy Globe National Award (EGNA ) díjat. További információkért kattintson ide.

ÜHG kibocsátás csökkentése

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása által előidézett éghajlatváltozás az emberiség egyik legjelentősebb gazdasági, társadalmi, illetve környezeti problémája, a fenntartható fejlődés kiemelten fontos kérdése.

A jogszabályi követelményeknek az évente hitelesített szén-dioxid kibocsátás jelentések a hatóságnak történő benyújtásával és az ennek megfelelő kvóták visszaadásával teszünk eleget, ami immár rutinszerűen működik, azonban ennél igyekszünk többet tenni a klímaváltozás ellen. Minden jelentősebb divíziónknál energiahatékonysági programokat hajtunk végre, amelyek mind CO2 emisszió csökkentésére irányuló tevékenységeket takarnak, mint pl.: az EIFFEL program a Finomítás területén. Rövid és hosszú távú stratégiai célokat határoztunk meg további csökkentési célokkal. A társasági és divízió-szintű célok mellett üvegházhatású gázokkal (ÜHG) kapcsolatos teljesítménymutatókat is beépítettünk az üzleti vezetők egyéni értékelési rendszerébe.

Az ÜHG csökkentést biztosító kulcsfontosságú fókusz-területek az energiahatékonyság és energia megtakarítás, a folyamatirányítás optimalizálása, az energiaveszteségek minimalizálása és a fáklyázott és lefúvatott gázok csökkentése.

Az ÜHG kibocsátásunk legnagyobb része a petrolkémiai és finomítói tevékenységből származik. 2010-től kezdődően folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a CONCAWE-Solomon CO2-intenzitás mutató (CWT– Complexity Weighted Tons) segítségével. Hasonló módon, a petrolkémiai üzletágnál a HVC (magas értékű vegyipari termékek) mutatót alkalmazzuk. Ezek a mutatók termelési vonatkozásúak, ugyanakkor figyelembe veszik a létesítmények komplexitását is.

A kutatás-termelési üzletágnál az egységes IOGP mutató (kg CO2/toe) segítségével kísérjük figyelemmel a teljesítmények alakulását.

Fáklyázásnak nevezzük a fel nem használt szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okból szükséges, ellenőrzött körülmények között történő elégetését. Az Upstream területen lefáklyázott gáz ún. „kísérőgáz” (APG), míg a Downstream szegmensben a finomítás során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részét fáklyázzák le biztonsági okokból. Az olaj- és gázszivárgást anyagveszteségnek tekintjük, ami a tevékenység alacsony hatékonyságáról árulkodik.

Magyarországon 2015-ben két projektet indítottunk el, amelyeknek célja a Kisújszállás-Nyugat és Hajdúszoboszló gázüzemek elfáklyázott gáz mennyiségének csökkentése.

Energiahatékonyság

 

Az olaj- és gázipart alapvetően nagy energiafelhasználás jellemzi. A kutatás-termelés, termék-előállítás és petrolkémia szektorok egyaránt jelentős fogyasztók, így az energiafelhasználás hatékonysága a sikeres működés alapja.

2015. év márciusában aláírták a MOL Nyrt. energia politikáját. E politika fókuszpontjai (többek közt) a jogi követelményeknek való megfelelés, az energetikai teljesítmény folyamatos fejlesztése, megújuló energiaforrások arányának növelése, innovatív megoldások alkalmazása és az energiatudatosság növelése. Ezután a MOL Nyrt. és a MOL Petrolkémia Zrt. megszerezte az ISO 50001-alapú energiairányítási rendszertanúsítványt, ezzel is nyomatékosítva az energiahatékonysági intézkedések és irányítás iránti elkötelezettséget.

A finomítási és petrolkémiai tevékenységek használják fel a legtöbb energiát. Ezért került az energiahatékonyság az Új Downstream Program (NDSP), majd a Next Downstream Program (NxDSP) középpontjában, amely jelentős fogyasztáscsökkentést helyezett kilátásba. Az energiafogyasztás és kibocsátás legnagyobb csökkentésével járó energiahatékonysági tevékenységek általában az energia-intenzív technológiák fejlesztésével az energiatermelés és - átvitel terén elért fejlesztésekkel (kazánhatásfok javítása, a gőzhálózat veszteségeinek csökkentése, hőcserélő karbantartás, ) valamint a fáklyázás csökkentésével kapcsolatosak. A MOL Magyarország éves szinten további 18.000 tonna CO2 csökkenést ért el a Dunai Finomítóban létesített hangolható diódalézeres (TDL) mérési technológia és kapcsolódó fejlesztések segítségével, mellyel elvégezhető a tüzeléses hőfejlesztő berendezésekben keletkező füstgázok elemzése, és így jóval hatékonyabb, biztonságosabb és szinte folyamatos működés biztosítható.

A petrolkémia területen az energiahatékonyság fejlesztése a közvetlen vállalati szénlábnyom és az energiaköltségek csökkentésének egyik leghatékonyabb módja, mivel a poliolefin gyártás szintén rendkívül energiaigényes folyamat. A MOL Petrolkémia Zrt. legjelentősebb 2015. évi működési megtakarításai a külső forrásból beszerzett gőz- és villamosenergia-felhasználás csökkentésére irányuló projektekből erednek.

A MOL Petrolkémia Zrt. 2015-ben átadta az új butadién kinyerő üzemet. Az üzem 2016-ban kezdi meg a gumiabroncsgyártás alapanyagául szolgáló szintetikus gumi előállítását. Az új üzem átadását követően 2016-tól éves szinten 46.000 tonnával csökken a MOL Petrolkémia régi üzemének CO2-kibocsátása. A széndioxid csökkenés a fűtésre használt földgáz 61 százalékának kiváltásával valósul meg, amelyet az új egység által kibocsátott 5.900 tonna hidrogén fog helyettesíteni.

Számos ötletmenedzsment rendszert működtetünk a MOL Magyarország területén, amelyek munkavállalói hatékonyságnövelési ötletek megvalósítására fókuszálnak. Az ötletek nagy része az energiahatékonyság javítását irányozza elő, ezen belül is elsősorban gőz- és fűtőgáz-felhasználás, kisebb mértékben villamos energia és vízfelhasználás csökkentését. A programok célja, hogy a dolgozóinkat bevonjuk a közös gondolkodásba és az ő ötleteiket, tapasztalataikat felhasználva javítsunk hatékonyságunkon.

A fent említett kezdeményezéseken túl minden szakmai területnek vannak a kitűzött célok megvalósítását elősegítő projektjei, többek között az alábbiak:

 • A magyarországi tevékenységek során használt vasúti mozdonyok egy részének felújításával 8 százalékos üzemanyag- és 60 százalékos kenőanyag megtakarítást értünk el.
 • A számos magyarországi irodaépületen megvalósított energiahatékonysági kezdeményezések nyomán 2015-ben 31,4 tonnával csökkentettük éves CO2-kibocsátásunkat.
 • Az utóbbi években 4.000 LED égőt szereltünk be a töltőállomás hálózat egységeinél.

2. Környezetvédelem: levegőtisztaság-védelem, hulladék, - vízgazdálkodás, kármentesítés, elfolyások kezelése, biológiai sokszínűség

Levegőtisztaság-védelem

 

Tisztában vagyunk a levegő szennyezésének speciális jellegével, különösen annak határokon átnyúló és hosszú távú hatásaival. A levegő védelme immár esztendők óta az EU környezetvédelmi politikai prioritásainak középpontjában áll. A VI. Környezetvédelmi Akcióprogramban határozták meg a levegőminőség európai javításának alapját, amelyben a levegővédelem lett a négy fő fejezet egyike. A program 10-évre szólóan határozza meg a prioritást élvező területeket és célkitűzéseket, valamint tartalmazza a környezetvédelmi kérdések egészségvédelmi aspektusait is. Ebben a témakörben további programok és stratégiák adják a levegőminőség javítás kereteit, amelyek közül az egyik az un. CAFE program (Clean Air for Europe – Tiszta Levegőt Európának). Végezetül a Levegő Minőségi Direktíva, a közelmúltban elfogadott ipari emissziós direktíva, az elérhető legjobb technikák (BAT) referencia dokumentumai és nemzeti emissziós maximumok folyamatban lévő felülvizsgálata is követelményeket állapít meg a tagállamokra és a szennyezőkre egyaránt. A MOL-csoport, mint Közép-Kelet Európa egyik jelentős ipari szereplője felismeri a levegőminőség javításában rá háruló felelősséget és jelentős erőforrásokat fordít a levegőbe történő káros anyag kibocsátásának csökkentése érdekében.

A legtöbb kibocsátás a fosszilis fűtőanyagok felhasználásából és a finomítói technológiákból származik. A finomítókban keletkező legjelentősebb szennyezők: SO2, NOx és VOC-k (Illékony szerves vegyületek), valamint fűtőolaj tüzelés esetén szilárd anyagok. A NOx kibocsátást a kemencékben, kazánokban low-NOx égők alkalmazásával csökkentjük. A gáz halmazállapotú tüzelőanyagokat (földgáz, finomítói fűtőgáz) részesítjük előnyben, fűtőolaj felhasználásunkat minimalizáljuk, a finomítóban évről-évre kevesebbet használunk fel belőle, ezzel is jelentősen csökkentve a levegő terhelését.

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a VOC szivárgások felderítésére. A VOC emisszió csökkenése érdekében folyó fejlesztéseink közül az egyik legjelentősebb a fugitív VOC emisszió csökkentését célzó LDAR (Leak Detection and Repair - Szivárgás felderítés és javítás) program. Évenként frissítjük VOC leltárunkat, amely az összes forrásból származó emissziót magába foglalja és figyelembe veszi a fugitív emissziót, a tartályokból, valamint a szennyvíztisztítóról (diffúz forrásokból) elpárolgó mennyiséget és az oldószerveszteséget. A leltár segítségével be tudjuk azonosítani a nagyobb VOC forrásokat, ezek ismeretében pedig intézkedéseket tudunk megfogalmazni a jövőbeni beavatkozásokra.

A petrolkémia üzletág a másik jelentős kibocsátó, ezen belül is az olefingyári emisszió a kazánokban felhasznált tüzelőanyagokból származó emisszió. Itt a legjelentősebb szennyezőanyagok a NOx és a VOC-k. Sikerült ugyan az elmúlt évek során ellenőrzés alá vonnunk az NOx emissziót, az alacsony NOx kibocsátású kazánokkal, és jelenleg a VOC anyagokra összpontosítunk, amely kapcsán egy olyan beruházást valósítunk meg, amely fix tetővel is ellátja az eddigi úszótetős tartályokat. Valamennyi folyamat megfelel az ún. BAT követelményeknek.

2014. június és 2015. május között az MPK, a tiszaújvárosi önkormányzat és a területileg illetékes hatóság közös kezdeményezésében Tiszaújváros levegőminőségét monitoroztuk. A mérési sorozat kiterjedt a fűtéses és nem-fűtéses időszakra, ahol a legfontosabb légszennyezőanyag koncentrációját ellenőriztük. Az adatok kiértékelése alapján megállapítható volt, hogy a légszennyezettségi index alapján Tiszaújvárosban jó és kiváló besorolású volt a levegő minősége.

A jogszabályokban előírt, jövőbeni szigorú kibocsátási határértékek tartása érdekében számos projekt indult, illetve indul az elkövetkező években a Termelésben is. Elsősorban levegőtisztaság- védelemmel kapcsolatos beruházásokat tervezünk végrehajtani, mely kedvezően befolyásolja a levegő minőségét. Bár az Upstream nem bocsát ki olyan jelentős mértékben légszennyező anyagokat, mint a Downstream (termelés vagy petrolkémia), arra törekszünk, hogy itt is folyamatosan csökkenjen az emisszió, és az a célunk, hogy csak technológiai célokból illetve vészhelyzet esetén kerülhessen sor gázok fáklyázására és lefúvatására. Az elmúlt évtized folyamán az energia racionalizálási program keretében a túlméretezett, elavult technológiának tekinthető gőzfűtési rendszereket, modern, környezetkímélő meleg vizes rendszerekre cseréltük le. Kiemelt figyelmet fordítunk a telephelyeinken a hulladék gázok hasznosítására, amelyeket a haszontalan elégetés helyett telepített mikroturbinákban villamos energiatermelés céljából hasznosítunk. Ahol lehetőség van rá, az atmoszférikus tartályok légzőit bekötjük a technológiai rendszerbe, így a korábban a levegőbe kijutó gázok szintén hasznosításra kerülnek.

Bár a fentiekben ismertetett kibocsátások nagymértékben a tüzelőanyagok felhasználásából és technológiai folyamatokból származik, a logisztika és kiskereskedelmi területeken egy másfajta helyzetről számolnak be. Itt a VOC a legjelentősebb szennyezőanyag, amely az olajipari végtermékek kezelése illetve tárolása során keletkezik. Emellett ezek az emissziós források nem egyetlen telephelyen találhatók, hanem a régióban szétszórva fejtik ki hatásukat. Ezt az emissziót ún. első és második lépcsős gőzvisszanyerő berendezések telepítésével csökkentjük. Ezért a MOL a magyarországi logisztikai telephelyen elkészített egy átfogó leltárt az illékony szerves vegyületek kibocsátási forrásairól, figyelembe véve a tartályok kibocsátásait és a szivárgási pontokból származó diffúz kibocsátásokat is. A VOC- (illékony szerves vegyületek) kibocsátások is kiszámolásra kerültek, és az elkövetkező években ezt a modellt valamennyi logisztikai telephelyünkre kiterjesztjük.

Hulladékgazdálkodás

 

Elkötelezettek vagyunk, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat, és ez a hulladékok képződésére is vonatkozik. Bár a veszélyes hulladékok előállításának csökkentése prioritást élvező kérdés, erősen figyelnünk kell a karbantartási, építési tevékenységből vagy váratlan eseményekből keletkező hulladékokra is.

A hulladékgazdálkodási stratégiánk alapja az ún. 4R alapelv (Csökkentés - Újrahasználat - Hasznosítás - Felelős Elhelyezés – angol szavakkal: Reduce – Reuse – Recycle – Responsible Disposal). Ez a hulladékgazdálkodási hierarchia azt jelenti, hogy az első számú prioritás a hulladékképződés megelőzése és a mennyiség lehető legnagyobb arányú csökkentése. Mivel vannak olyan technológiák és folyamatok, ahol elkerülhetetlen a hulladékképződés, állandóan erőfeszítéseket kell tenni az ilyen típusú hulladékok újra- vagy anyagában történő hasznosítására. Amennyiben az elhelyezés az egyetlen megoldás, azt felelősen kell kezelni, valamennyi releváns jogi követelmény betartásával. Az éves hulladékgazdálkodási akcióterveink is a 4R alapelven alapulnak, ezek célja annak biztosítása, hogy állandóan javuljanak a hulladékgazdálkodási gyakorlatok.

Átfogó Hulladék Gazdálkodási rendszert működtetünk, amely az összes hulladékkal kapcsolatos folyamatot szabályozza. Ez a hatékonyság javítására, az elhelyezett hulladék mennyiségének csökkentésére és az újrahasznált vagy hasznosított hulladékok arányának növelésére fókuszál. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a jogszabályi követelményeknek és a hulladékkezelési költségeit is csökkentsük, hosszú távú hulladékgazdálkodási szerződéseket kötöttünk.

A Kutatás-termelés tevékenysége során keletkező hulladékok legjelentősebb (50-55%) részét a fúrási iszap hulladékok teszik ki. A fúrási iszapok lehetnek víz és olaj bázisú iszapok. Magyarországon a felszín alatti vizek kiemelt védelme miatt csak vízbázisú iszap kerül felhasználásra. A fúrási, kútmunkálati tevékenység során keletkező iszapok, folyadékok újra felhasználásra kerülnek. A keletkező fúrási iszap hulladékok pedig normál üzemmenet mellett nem veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezen hulladékok döntően hasznosításra kerülnek.

A másik jelentős hulladékmennyiség a tartálytisztításokból származó olajos iszap hulladékok, melyek veszélyesnek minősülnek. Ezen hulladék mennyiségének csökkentése céljából a nagyméretű tartályok tisztítása során a kitermelt iszap, centrifugálásra kerül, a leválasztott folyadék a megfelelő engedélyek birtokában a mély rétegekbe visszasajtolásra kerül, ezáltal az ártalmatlanítandó veszélyes anyag mennyisége jelentősen lecsökken. Ezenfelül a bontási projektekből származó zúzott betont minősített anyagként feltöltésre, vagy a technológiák bekötő útjainak megerősítésére használjuk fel.
A jövőben a hulladék további mennyiségi csökkentését tűztük ki célul, a cél megvalósítható „hulladék szegény” technológiák alkalmazásával, illetve a tartályiszapok minél nagyobb arányú víztelenítésével érhető el.

Logisztikai telephelyeinken elsősorban ásványolaj, valamint PB termékek tárolása és forgalmazása történik. A logisztika szervezet főbb hulladékáramai a tartálytisztításokból, szennyvíztisztítók üzemeltetése során keletkező olajos iszapok, a beruházásokból származó építési-bontási hulladékok, valamint a múltbeli tevékenységből eredő szennyezések felszámolása során keletkező veszélyes hulladékok. Az elmúlt években történt telepbontási munkálatok előkészítése során a beton darálását és újrahasznosítását határoztuk meg, ez által a bontási hulladékok igen magas százalékban újrahasznosításra kerültek. Ezen felül a felszín alatti tartályok és vezetékek is elbontásra kerültek. Céljaink között szerepel a hulladékgazdálkodási hierarchia mélyebb bevonása az operatív folyamatokba, a hulladék hasznosítási arányának további növelése.

A termelés telephelyein kőolaj alapanyagból állítanak elő különféle frakciókat, melyek közvetlenül végtermékek vagy más technológiák alapanyaga. Fő hulladékáramok több nagy csoportba sorolhatók ilyenek a gyártási folyamatok hulladékai, ide értjük a csővégi technológiákat pl. ipari szennyvíztisztító berendezések működése során keletkező hulladékokat, a beruházások során keletkező építési-bontási hulladékokat, a tartályparkok tisztítása/karbantartása során keletkező veszélyes iszapokat valamint a karbantartási folyamatok hulladékait. Céljaink között szerepel a hulladék hasznosításiarányának további növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése és a hulladékégető-művek optimalizálása.

A petrolkémia üzletágban a fő hulladékáramok két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az olefingyártás, polimergyártás során - ideértve a gyártáshoz felhasznált ipari vizek tisztítása során - keletkező hulladékokat is. Másik nagyobb csoport a beruházásokhoz kapcsolódó építési-bontási hulladékok.
A hulladékok mennyiségének csökkentése a jelenleg is optimalizált termelési folyamatok miatt csak kisebb lehetőségeket tartalmaz, így a hasznosítási arány növelését tűztük ki célul a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett.

A MOL leányvállalata, a MOL-LUB gyártja a kenőanyagokat és az autóápolási termékeket. A divízió kiemelt figyelmet fordít a termékgazdálkodásra, ugyanis az ipar és a háztartások által termelt kenőanyag-hulladék jelentős részét képesek újrahasznosítani. Az értékesített kenőanyagtermékek 22,5%-át a bitumen gyártás során használták fel újra 2012-ben. Ugyanebben az évben újrahasznosított alapanyagból készült új PET csomagolást vezettek be az autóápolási terméknél. További információkért kattintson ide.

2015-ben a magyarországi működés tekintetében, mintegy 25 %-kal növekedett a keletkezett hulladék teljes mennyisége a különböző létesítési/bontási projektek miatt, de 2014-hez képest az újrahasznosított mennyiség is 40 %-kal nőtt. Jelentős az a mennyiségű bontási anyag, amely ma már nem mint hulladék hagyja el a működési területünket, hanem felhalmozásra és működésünkben újra felhasználásra kerül! Az újrahasznosítási arány növelése érdekében több projektet indítottunk pl.: az elemek és elektromos csövek gyűjtésére, a felhasznált beton újrahasznosítására és a hulladékégetés optimalizálására, valamint a MOL LUB partnerei által használt fáradt olaj és csomagolóanyag visszagyűjtésére. Ezenfelül új hulladék adatkezelési szoftvert vezetünk be.

Vízgazdálkodás

 

A vízgazdálkodás területe mind nagyobb hangsúlyt kap a társadalmak és a vállalkozások életében, amely a működés folyamatos felülvizsgálatát igényli. A vízgazdálkodás területén hasonló elvek fogalmazhatók meg a hulladékgazdálkodás területén bemutatottakéhoz; ebben az esetben is kiemelt szempont a friss víz felhasználás csökkentése, a vizek többszöri használata, újrahasználata, és a kibocsátott szennyvizek által okozott környezetterhelés folyamatos nyomon követése és csökkentése.

Működéséhez a MOL Magyarország sokféle forrásból származó vizet használ fel: felszíni és felszín alatti vizek, vezetékes vízhálózat és olyan használt víz, mely más szervezetek termelési folyamataiból származik. A hatékonyabb vízfelhasználás nemcsak a környezeti terhelést csökkenti, de gyakran alacsonyabb működési költségeket is eredményez.

Erre példa a kutatás-termelés területén a hajdúszoboszlói hűtési rendszer zárttá tételével kapcsolatos projekt befejezése a 2014. év első felében 2013-hoz képest 66%-kal csökkentette a telephely vízkivételét. Ezzel az új rendszerrel évi kb. 40 millió Ft költségmegtakarítás érhető el. A beruházás hatására 2015-ben a telephely Keleti-főcsatornából származó felszíni vízkivétele nullára csökkent.

A kőolaj-feldolgozás rendkívül vízigényes technológia. A szükséges víz mennyisége függ az adott finomító komplexitásától, nagyságától és a feldolgozott nyersanyagok minőségétől is. A hatalmas vízhasználat hatalmas szennyvíz mennyiség keletkezésével jár, aminek vízminőségi vizsgálatára saját akkreditált laborunkban kerül sor.

Tiszaújvárosban több éves, több milliárd forintos projekt valósul meg azért, hogy az új fejlesztések miatt növekvő mennyiségű szennyvizeink kezelése optimális és a legmodernebb követelményeknek megfelelő legyen.

2016-ban egy tanulmány készül a Dunai Finomítóban a frissvíz felhasználás csökkentésének lehetőségeiről. A frissvíz felhasználás csökkentésével javítható lenne a természeti erőforrások védelme és a finomító fenntarthatósági indexe.

Víztakarékos megoldásainkkal vevőink is találkoznak töltőállomásainkon, de emellett több épületünkben, mosdókban, zuhanyzókban szereltünk fel perlátorokat, amelyek csökkentik az ivóvízfogyasztásunkat a mindennapokban.

Kármentesítés

 

Annak ellenére, hogy az előzetes óvintézkedések megtétele működésünk egyik alapköve, a megörökölt feladatok és az előre nem látható események miatt egy hatékony kármentesítési stratégiát kell kidolgoznunk és megvalósítanunk.

A MOL-csoport tagvállalatainak és jogelődjeinek olaj- és vegyipari tevékenysége a korábbi évtizedekben számos helyszínen talaj- és talajvíz szennyeződést okozott, amelyek kezelése a környezetvédelmi kötelezettségek körébe tartozik.

Cél a megelőzés
Az elmúlt több mint egy évtizedes tapasztalatunk maradéktalanul igazolta, hogy a megelőzés a legfontosabb, ezért a technológia folyamatos modernizációja és ellenőrzése mellett a felszín alatti környezet folyamatos monitoringja kiemelt feladatunk. Ez a kiemelt figyelem ad arra lehetőséget, hogy az esetleges havária eseményekről, vagy éppen mások által okozott szennyezettségekről időben értesüljünk, és gyorsan, hatékonyan minimalizáljuk az ezen eseményekből visszamaradó károkat. A kárenyhítési feladatok mellett legalább ilyen fontos, hogy az észlelt események okai elemzésre kerüljenek, és ennek eredménye visszacsatoljon az ellenőrzési rendszerek műszaki és adminisztratív eljárásaiba.

Az örökölt károk felszámolása
Az új események kezelésénél jelentősen nagyobb feladatot jelent az örökölt károk kezelése. Egyes telephelyeink közel 100 éves múltra tekintenek vissza, és jelentős a korábbi és jelenlegi – alapvetően az utóbbi másfél évtizedre jellemző - technológiai fegyelem különbsége.

Kockázat alapú megközelítés
Európai működési területünk nagyobb részén nincsenek szakterületi szabályozások a talaj és talajvíz kármentesítésekre vonatkozóan, de arra számítunk, hogy – alapvetően az Európai Unió integrációs törekvéseivel összhangban - fokozatosan átvételre kerül a gyakorlat a nemzeti joganyagokba. Mivel a kármentesítési tevékenységet akkor is fel tudjuk vállalni, ha nincs az érintett ország joganyagából levezethető kötelezésünk rá, a gyakorlatunk biztosítja, hogy azonos, vagy nagyon hasonló elvek mentén történik a kármentesítési tevékenység a működési területünkön.

A kockázatalapú megközelítés alkalmazása nagyon sok helyszínen azt eredményezte, hogy az azonnali, kiemelt fontosságú beavatkozást a szennyezettség terjedésének megakadályozása jelenti. Ez a törekvés előtérbe helyezte az ún. barrier-technológiák alkalmazásának tökéletesítését.

2015-ben 187 magyarországi telephelyen végeztünk kármentesítést és 12 helyszínen fejeztük be a kármentesítési munkálatokat. A 2010. évi adat (247 kármentesítési helyszín) ismeretében elmondhatjuk, hogy eredményesen tudjuk kezelni környezeti kárainkat és kitartóan csökken az érintett helyszínek száma. 2015-ben mintegy 1.191,6 millió Ft-ot (4,26 millió USD) fordítottunk a környezeti károk kezelésére.

Elfolyások megelőzése

 

A társaság egyik legfontosabb prioritása a közösségek, valamint a természetes és épített környezet védelme a véletlen szennyezésektől olyan területeken, ahol tevékenykedünk. Ennek megfelelően az egyes szénhidrogének, egyéb veszélyes anyagok elfolyása elleni védelmet a környezetvédelem egyik kulcsfontosságú területének tekintjük. Az elfolyások megelőzésére irányuló intézkedések prioritást élveznek a műszaki létesítmények tervezése és üzemeltetése során. Az elfolyás észlelését követően minden szükséges intézkedést azonnal megteszünk annak érdekében, hogy a szennyezett területeken maradéktalanul helyreállítsuk az eredeti állapotot.

Megelőzés
A kőolaj- és kőolajtermékek vezetékes szállítása során a környezetbe kikerülő anyag okozta talaj- és talajvízszennyezés a két legkritikusabb veszélyforrás, mivel a kikerülő anyag a baleset helyétől és jellegétől függően veszélyforrást jelenthet a helyi ökoszisztémára. A nemzetközi gyakorlat szerint az elfolyásoknak öt okát különböztetjük meg, melyek a következők;

 • Korrózió
 • Harmadik fél által okozott véletlen baleset vagy lopás
 • Üzemeltetési hiba
 • Meghibásodás
 • Természeti katasztrófa

Az eltérő eredetű elfolyások bekövetkezési valószínűségét különböző módszerek alkalmazásával lehet a leghatékonyabban csökkenteni. Általánosságban elmondható, hogy minden, az utóbbi időben lefektetett csővezetéket megfelelő aktív és passzív védelmi rendszerrel látunk el, annak érdekében, hogy minimalizáljuk az elfolyások bekövetkezésének valószínűségét. Ebbe beletartozik a különböző nyomásvizsgáló berendezések illetve korrózióvédelmi rendszerek üzemeltetése. A vezetékek állapotának felmérése rendszeres időközönként, többek között intelligens csőgörények alkalmazásával zajlik.

Korróziós problémák leginkább a Kutatás-Termelés üzletágunknál jelentkeznek, itt azonban folyamatosan értékeljük a csővezetékeink állapotát és minden évben a legkritikusabbnak ítélt vezetékeket vagy vezeték szakaszokat kicseréljük. 2015-ben több, mint 5,5 km-en hajtottunk végre csővezeték javítást, 11 különböző helyen, pl.: Algyő, Nagylengyel, Babócsa és Demjén.

A termékvezetékek lopás céljából történő megfúrása pár évvel ezelőtt még mindennapos probléma volt, azonban a megfelelő szivárgás észlelő rendszerek telepítésével a megfúrások számát mai napra nagymértékben le tudtuk csökkenteni.

Üzemeltetési hibából illetve meghibásodásból származó veszélyes anyag kiömlés az elmúlt években gyakorlatilag elhanyagolható mértékű volt, köszönhetően a MOL magas szintű folyamatbiztonsággal kapcsolatos elvárásainak.

Észlelés
A megelőző intézkedések ellenére bekövetkezett elfolyások felderítése érdekében a MOL rendszeres légi- és földi nyomvonal ellenőrzést illetve a logisztikai vezetékeken folyamatos nyomásellenőrzést végez. Az elfolyások időben történő észlelése kiemelkedő fontosságú, hogy minimalizálni lehessen az okozott környezet károkat.

Kármentesítés
A szivárgás észlelése után - előre meghatározott folyamatok szerint - történik a környezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének minimalizálása illetve a szennyezett terület nagyságának behatárolása. A kárelhárítási folyamat a kiömlés megfékezése után azonnal megkezdődik és a kiömlés nagyságától, jellegétől függően akár évekig is eltarthat. Ennek része a szennyezett föld kitermelése, elszállítása, kezelése, illetve a kiömlés területén az eredeti állapotok lehetőségekhez mérten történő helyreállítása. Amennyiben a kárelhárítás nem jár teljes sikerrel, a terület bizonyos mértékben szennyezett marad, hatósági kötelezésre kármentesítést kell végezni, melynek része a terület állapotának, a kiömlés utóhatásának vizsgálata (monitoring); mely évtizedekig is eltarthat.

Biológiai sokszínűség

 

A biodiverzitás védelme a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb aspektusa, így szorosan kapcsolódik tevékenységünkhöz. A MOL kiemelt figyelmet fordít a természetvédelmi területeken végzett tevékenységekre és mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenységeit jó vállalati polgárként végezze.

Biodiverzitás és természetvédelem
A biodiverzitás (biológiai sokszínűség), vagyis az élőlények változatossága, egy olyan erőforrás, mely jelenleg nagymértékű csökkenés veszélyének van kitéve. Mivel a MOL-Magyarország nem csak iparterületen üzemeltet létesítményeket, hanem nemzeti parkok, magas biológiai sokszínűséggel bíró területek, vizes élőhelyek és folyók közelében is, ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a különböző fajok és a biodiverzitás megőrzésére.

A környezeti hatás azonosítására szolgáló módszer (ENVID) kérdéskörét kibővítettük az ökológiai állapotnak megfelelő kérdésekkel, melyek a biológiai sokféleség kezdeti értékelését és a tervezést segítik.

A kérdőívnek kettős célkitűzése van: először is meg kell határoznia vagy megerősítenie azon fajokat, élőhelyeket, valamint ökoszisztémákat, melyek részben vagy teljes egészében az iparterület vagy a projekt határain belül vannak, valamint a hozzájuk tartozó funkciók és szolgáltatások, másodsorban azonosítania kell a veszélyeztetett fajokat, élőhelyeket és ökoszisztémákat. E célkitűzések határozzák meg a jövőben a hatások és a csoport szintű biodiverzitás akcióterv és stratégia (BAP) felülvizsgálatát igazodva a meglévő EBK menedzsment rendszerhez és folyamataihoz.

A magyarországi kutatás-termelési létesítmények egyes helyeken védett területen, vagy annak közelében helyezkednek el. E hatás csökkentésére a MOL Magyarország szoros együttműködést folytat a Nemzeti Parkok Igazgatóságával, hogy gondosan megtervezzék a fúrási és felszámolási tevékenységeket. 2014-ben új kútleltárt készítettünk, hogy azonosítsuk, mely telephelyek üzemelnek Natura 2000 területen vagy annak közelében, illetve új Natura2000 adatlapokat dolgoztunk ki. E kezdeményezés célja az volt, hogy a Natura 2000 helyek kezelésére vonatkozó szabályokat beépítse az adott telephely napi működésébe. 2015-ben biodiverzitás akcióterveket dolgoztunk ki 20 bányaüzem területére vonatkozóan, amelyek vagy Natura 2000 területen vannak vagy hatással vannak védett területekre.
A MOL igyekszik megteremteni és javítani a védett fajok életfeltételeit a vállalati telephelyek területén belül is. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel működik együtt az Algyői Gáztechnológia üzem környékén fészkelő vándorsólyom populáció védelme érdekében. Ezentúl együttműködünk az Őrségi, Hortobágyi, Kiskunsági és Körös-Maros Nemzeti Parkokkal is.
További információkért, kérjük olvassa el a molgroup.com-on található esettanulmányainkat!

3. Egészség és biztonság: munkahelyi biztonság, közlekedésbiztonság, beszállító menedzsment, egészségvédelem és -fejlesztés, folyamatbiztonság

Munkahelyi biztonság

 

A MOL folyamatosan bővíti azon eszközök körét, amellyel biztosítani tudja a munkavállalók, felsővezetők és a beszállítók bevonását a biztonság-tudatosság növelését célzó intézkedésekbe. Erőfeszítéseink eredményeként az elmúlt években jelentősen javult munkabiztonsági teljesítményünk. Mindez végső soron azt a célt szolgálja, hogy munkavállalóink és beszállítóink napról napra épségben térhessenek haza.

1. Életvédelmi Szabályok
2014. január 1-jével egy tíz szabály köré épülő, a szabályszegéssel szembeni zéró toleranciát hirdető biztonsági programot vezettünk be a vállalatcsoportban, Életvédelmi Szabályok címmel. A program tíz egyszerű, de alapvető biztonsági szabályt helyez a figyelem középpontjába, amit munkavállalóinknak és kivitelezőinknek tudniuk kell és be kell tartaniuk, hogy megelőzzék a súlyos sérüléseket vagy haláleseteket.

Az Életvédelmi Szabályok azokra a magas kockázatú munkafolyamatokra vonatkoznak, ahol a szabályok megszegése nagy eséllyel okozhat súlyos sérülést vagy halálesetet. Célunk, hogy jelentősen növeljük e szabályoknak való megfelelést. Ennek érdekében intenzív kommunikációt folytatunk, és szabályszegés esetén következetesen alkalmazzuk a fegyelmi lépéseket. Ezzel célunk nem a munkavállalók elbocsátása, hanem sokkal inkább életek megmentése. Ugyanakkor, a magas kockázatú folyamatok során való szándékos szabályszegés esetén alkalmazzuk elvünket, mely szerint „Aki megszegi a szabályokat, nem dolgozhat tovább a MOL-csoportnál”.

A 2014-ben bevezetett életvédelmi szabályok betartását további két új program segíti: a Stop Kártya rendszer és a Munkafolyamat veszélyelemzés.

2. Stop Kártya rendszer (Stop Card): A munkavállalók lehetőséget kapnak az általuk tapasztalt, a 10 Életvédelmi Szabályt megerősítő pozitív gyakorlatok és az Életvédelmi Szabályok betartását veszélyeztető esetek bejelentésére azzal, hogy rövid leírást adnak elektronikusan vagy papír formátumban. A bejelentések kivizsgálásra kerülnek, és azt a célt szolgálják, hogy a már megszokott munkahelyi gyakorlatokat még biztonságosabbá tegyük, elkerüljük a lehetséges baleseteket.

3. Munkafolyamat veszélyelemzés (JSA): Több száz technológiával és berendezésekkel kapcsolatos karbantartást végzünk naponta. Sok ilyen folyamat veszélyes tevékenység függetlenül attól, hogy rutin vagy nem rutinszerű munkáról van szó. A munkafolyamat veszélyelemzés olyan dokumentációs eszköz, amely gyorsan végigköveti a tevékenység lépéseit, azonosítja a kapcsolódó veszélyeket és használatával eldönthető, hogy elegendőek a meghozott intézkedések, vagy újabbakra van szükség. Ezt az elemzést minden veszélyes, ill. rendkívüli munkavégzés esetén el kell végezni. Munkaengedélyt csak a munkafolyamat veszélyelemzés megléte esetén lehet kiadni. Érvényes EBK terv vagy munkautasítás esetén már nem szükséges a veszélyelemzés újbóli elkészítése, kiadható a munkaengedély.

4. Biztonsági Kultúra és EBK Vezetői képzés
Munkabiztonsági képzéseket tartunk minden munkavállalónknak, a felsővezetőktől a szakmai vezetőkön át az operatív dolgozókig. A képzési modulok közé tartozik a Biztonsági Kultúra, események kivizsgálása, EBK Vezetés, Biztonságos munkavégzés és egyéb témakörök. Belső oktatóinkat egy több fázisú modulrendszerben képezzük, amely magában foglalja prezentációs technikák és oktatási készségek elsajátítását, hogy felkészítsük őket a képzések megtartására. Képzési anyagainkat folyamatosan fejlesztjük olyan esettanulmányokkal, amelyeket a MOL aktuális EBK eseményei alapján készítünk, annak érdekében, hogy növeljük a képzésben résztvevők elkötelezettségét. Elméleti és gyakorlati képzéseket is tartunk, amelyeket e-Learning rendszerünk egészít ki. Hiszünk abban, hogy a képzési eszközök megfelelő kombinációja kulcsfontosságú az EBK-tudatosság növelésében mind a telephelyeken, mind pedig az irodában dolgozó munkatársak számára.

2015-ben indult az EBK vezetői elkötelezettség program. Először egy anonimfelmérés keretében vizsgáltuk a vezetők és az üzemi (fizikai munkát végző) munkavállalók munkabiztonsági kultúráját, majd ezt követték a MOL-csoport TOP150 vezetője számára biztosított, az EBK kultúra és irányítás fejlesztésére és elmélyítésére szolgáló EBK vezetői elkötelezettség képzések. A képzések továbbfolytatódnak, több vezető és munkavállaló bevonásával.

5. Biztonsági Programok
Felismerve az emberi viselkedés jelentőségét a biztonságos napi működésben, a MOL immár egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a DuPont Viselkedési Rendszerének alkalmazásában, amely nagyban hozzájárul a biztonsági kultúra fejlesztéséhez és a nem biztonságos tevékenységek és körülmények csökkentéséhez telephelyeinken. Míg az emberi viselkedés a biztonsági teljesítmény egyik alapvető tényezője, ugyanennyire fontos a megfelelő munkabiztonsági rendszerek alkalmazása is. Zuhanásvédelmi programunk magában foglalja mind a kockázatnak kitett munkavállalók aktív részvételén alapuló képzését, mind pedig létesítményeink kockázat-alapú műszaki felújítását annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű zuhanásvédelmet biztosítsuk. Energia-kontroll programunk az egyik legfőbb iparági veszélyforrásra fókuszál: a veszélyes energiaforrások (például magas nyomás, villamos energia, gyúlékony vagy maró anyagok) biztonságos és egységes kiszakaszolására üzemeink, gépeink, vagy berendezéseink karbantartási munkálatai előtt. Egy másik fő elem a karbantartási tevékenységek veszélyének kontrollálásában munkaengedélyezési rendszerünk, amelyet fokozatosan elektronikus verzióra alakítunk át egyre több működési területünkön.

A MOL-csoport területén bekövetkezett személyi sérüléssel járó események alaposabb elemzését követően csoportszintű kampányt és helyi kísérleti projektet indítottunk a „megcsúszások, botlások és zuhanások” veszélyeinek tudatosítására az irodai operatív személyzet számára a „Különböző helyszínek, azonos veszélyek” mottó jegyében.

6. Balesetjelentés és kivizsgálás
Az EBK események előfordulásakor elengedhetetlen a balesetet eredményező okok és azok felszámolási lehetőségeinek azonosítása. A jövőbeli veszteségek és üzemszünetek megelőzhetők az irányítási rendszerek és a szervezeti kultúra hiányosságainak javításával. Balesetjelentési és Kivizsgálási Rendszerünk egyesíti az azonnali elektronikus, emailen és mobiltelefonon keresztüli jelentést, valamint alapos kivizsgálás eszközét. A súlyos balesetek kivizsgálásakor az iparági sztenderdet, a „Tripod Beta” módszertant alkalmazzuk. A tanulságokat munkavállalóink tudatosságának növelése érdekében az egész vállalaton belül megosztjuk részletes, könnyen érthető fényképes összefoglalók formájában, amik részét képezik az EBK Figyelmeztetési rendszerünknek is.

A MOL Petrolkémia Zrt. 2015 augusztusában fejezte be az új butadién kinyerő üzem kivitelezési munkálatait, a munkaidő-kieséssel járó sérülés (LT I) nélkül ledolgozott munkaórák száma megközelítette az 1,5 millió órát. A projekt megvalósítás csúcsidőszakában 600 munkavállaló dolgozott a kivitelezési projekten, összesen 12.000 tonna betonszerkezet kialakításával, 2.100 tonna acél és 18.000 méter csővezeték felhasználásával.

Közlekedésbiztonság

 

A MOL Magyarország munkavállalói jelentős időt töltenek az utakon – hivatásos sofőrjeink és üzleti célból utazó munkatársaink egyaránt. Ezt szem előtt tartva elsősorban nem a közlekedési balesetek kezelésére, hanem azok megelőzésére törekszünk.

Gépkocsi- és teherkocsi-biztonság
A közúti közlekedés során munkatársaink számos kockázattal szembesülnek és ezek csökkentése érdekében defenzív járművezetési képzést szerveztünk azoknak, akinél a munkavégzés rendszeres vezetést igényel.

A MOL-csoport kezdeményezésére 2015-ben MOL Magyarország is útjára indította a saját és vállalkozó állományban foglalkoztatott munkavállalók számára kidolgozott átfogó közlekedésbiztonsági programját. A program két főbb területre fókuszál: 1) a közúti teher szállításra és 2) a személygépkocsikra. A tehergépjárművekre kidolgozott közúti szállítási program a veszélyes anyagokra, a biztonságos tehergépjármű vezetésre és a tehergépjármű vezetői biztonsággal kapcsolatos alapismeretekre koncentrál. A munkavállalói közlekedésbiztonsági programot a MOL-csoport egyik felső vezetője szponzorálja, aki 2014-ben maga is súlyos közlekedési balesetet szenvedett. Magyarországon a MOL kidolgozta első közúti közlekedésre vonatkozó képzését és a hozzá tartozó kötelező vizsgát azon munkatársaink számára, akik céges autót vagy vállalati célból saját autót vezetnek. Az új online képzés célja, hogy a MOL munkavállalók ismeretei naprakészek legyenek a hatályban lévő szabályok és a biztonságos vezetési gyakorlatok terén.

Közúti, vasúti és folyami szállítás biztonsága
Kulcsfontosságú prioritásaink a biztonságos működés, a vevőelégedettség és a költséghatékonyság. Mivel a közúti, vasúti és folyami szállítást gyakran alvállalkozóink végzik, számos erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy ezeket az elveket a szerződéses partnereinkkel való együttműködés során is szem előtt tartsuk. A közúti szállítás biztonságát Közúti Szállítási Menedzsment Rendszerünk biztosítja, amelyet kiterjesztettünk mind a saját, mind pedig alvállalkozóink flottáira, és olyan elemeket tartalmaz, amelyeknek minden félnek meg kell felelnie. Az uszályos és vasúti fuvarozási tárgyú szerződések alapjaként előminősítési rendszer került bevezetésre, így a tender győztesének (győzteseinek) kötelező jelleggel alá kell vetniük magukat egy (általános EBK követelményeken, ADN, EBIS előírásokon alapuló) EBK és technikai jellegű auditon. A sikeres audit a szerződéskötés előfeltétele. A folyami szállítás biztonsági előírásainak megtartása érdekében a MOL-csoport csatlakozott az EBIS (Európai Uszály-ellenőrzési Program) nemzetközi szervezethez, amelyet olaj- és vegyipari vállalatok dolgoztak ki a tartályhajók biztonságos műveleteinek fejlesztése iránti elkötelezettségüknek megfelelően. A szervezet uszályellenőrök képzésével és akkreditációjával is foglalkozik, a vizsgálatok, ellenőrzések alapját pedig egy, az uszályellenőrök által általánosan alkalmazott, rögzített szempontrendszerű kérdőív képezi. A vizsgálati jelentések az EBIS központ adatbázisában vannak kezelve. A MOL kizárólag olyan uszályokat és vontatóhajókat használ, amelyek érvényes EBIS-ellenőrzéssel rendelkeznek.

A társadalomra gyakorolt hatás
A MOL kiskereskedelmi hálózata plakátokat, képeket, füzeteket és szórólapokat helyez ki a töltőállomásokon, hogy felhívja a gépkocsivezetők és a vásárlók figyelmét a közlekedési kockázatokra és javítsa a volán mögött ülők magatartását. A MOL tovább folytatja azon kampányait is, amelyek elősegítik a gazdaságos, biztonságos és környezetbarát járművezetési szokásokat, és támogatják a járművezetőket az üzemanyag fogyasztás csökkentésében.

Beszállító menedzsment

 

Kivitelezők, beszállítók és mindazok, akik a MOL-csoport nevében és területén végeznek munkát, hatással lehetnek a működésünkre és a megítélésünkre is. A szolgáltatásokkal és eszközökkel kapcsolatos szerződések, bérlés, beszerzés és partnerekkel való együttműködést úgy kell végezni, hogy az egészséggel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos kedvezőtlen hatások a lehető legkisebbre csökkenjenek.

Beszállítói Menedzsment rendszerünkben erős hangsúlyt fektetünk a beszerzési folyamatok egészségvédelmi és biztonságtechnikai vonatkozásaira. A kiválasztott vállalkozók előzetes értékelését egy külső audit vállalat végzi el még a szerződéskötést megelőzően, hogy felmérje, azok képesek-e az EBK Menedzsment Rendszerünkben előírtak teljesítésére és betartására. A vállalkozói EBK Irányítási Rendszer alapja az EBK kritikus tevékenységek (pl. munkavégzés magasban, zárt térbe való belépés, állványozás, emelési műveletek stb.), helyek, valamint a releváns személyi és anyagi kritériumok listája. Az iparági gyakorlattal összhangban az összetett, nagy kockázattal járó munkák esetén bevezetésre került a 24/7 helyszíni biztonsági koordináció és a gyakori helyszíni ellenőrzések kötelezettsége. Tervek szerint a jövőben kizárólag SCC/VCA (vállalkozói biztonsági) tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokkal kötünk szerződést magas EBK kockázatú tevékenységek végzésére az európai szárazföldi működés területén. Az ennek megvalósítása iránti elkötelezettség nyomatékosítása jegyében 2015 végéig a MOL Magyarország karbantartó cége, a Petrolszolg Kft. megszerezte ezt a tanúsítványt. Az SCC egy kivitelezői tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra és kihívásokra fókuszált munkabiztonsági keretrendszer, melynek része a munkavállalók tanúsítása is (például Magyarországon 750 dolgozó és munkairányító vett részt a kétnapos képzésen).

A MOL Nyrt. új kezdeményezésként először 2014-ben, majd 2015-ben és 2016-ban is kiadta a „Beszállítói EBK Díjat” az adott év legjobb EBK teljesítményt nyújtó beszállítójának. Az új ösztönző program célja, hogy elismerje az EBK témákban leginkább tudatos beszállítók erőfeszítéseit.

További információkért kattintson ide

Egészségvédelem és -fejlesztés

 

A munkavállalók egészségét érintő kockázatokat értékelni és kezelni kell, elsősorban munkavállalói tájékoztatás és képzések segítségével. Munkahelyi egészségfejlesztési programunk, a „STEP – Tégy egy lépést az egészségedért” célja, hogy munkavállalóink személyes egészségtudatosságát ne csak a munkahelyen, hanem magánéletükben is növeljük.

A MOL egészségvédelmi irányelveivel összhangban elvégezzük minden munkavállalónk egészségügyi szűrését (a munkakör jellegétől függően) évente legalább egy alkalommal elkészített részletes szűrési jegyzőkönyv alapján. Emellett elvégeztük minden munkavállalónk kockázati tényezők szerinti egészségügyi szűrését is (vércukor, koleszterin, rejtett székletvér-vizsgálat, testtömegindex (BMI), stb. és kidolgoztuk számukra az egyéni egészségterveket). Az egyéni egészségterv alapján speciális munkahelyi egészségfejlesztési programot kínálunk munkavállalóink részére, ennek része az egészségügyi szűrés (szív- és érrendszeri csomag, rákos megbetegedés-megelőzési csomag, izom- és csontrendszeri csomag, védőoltási programok), egészséges életmód tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, dohányzásról való leszoktató programok és testmozgást népszerűsítő programok széles skálája.

2015-ben a MOL Nyrt-nél több mint 7.100 munkavállaló vett részt összesen körülbelül 21.000 alkalommal különböző munkahelyi egészségfejlesztési programokon, elsősorban egészségügyi szűrések, mozgás-orientált tevékenységek és védőoltás kampányok keretében.

Fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a rákkeltő vegyszerekkel való érintkezés lehetőségét. Ennek érdekében a Dunai Finomítóra átfogó megelőzési stratégiát dolgoztunk ki és folytattuk az olaj- és gáziparban széles körben elismert citogenetikai monitoring programunk megvalósítását a MOL Nyrt-nél. Összesen 110 munkavállaló vett részt a vizsgálatokon. 2015-ben folytattuk rendszeres biológiai monitoring programunk végrehajtását a MOL Nyrt. operatív egységeinél dolgozó munkavállalókra, és a Petrolszolg Kft. 198 munkavállalójára, ahol egy határérték feletti expozíciót azonosítottunk.

Folyamatbiztonság

 

Biztonsági szempontból nézve igen szerteágazó folyamatokat működtetünk, beleértve az upstream operációkat (fúrás, kutatás és mezőbeli műveletek), a kőolaj-feldolgozást, a logisztikai tevékenységeket (beleértve a csővezeték üzemeltetést), kiskereskedelmi tevékenységeket, valamint karbantartás tevékenységeket. E folyamatok kockázatának kezelése szintén komplex feladat.

A folyamatbiztonsági irányítás (PSM ) elsődleges célja egy olyan hatékony irányítási rendszer kialakítása és működtetése, mely biztosítja a veszélyes technológia üzemeltetéséből eredő események megelőzését, valamint az emberek, eszközök és környezet védelmét a balesetek következményeivel szemben. Mindez egységes megközelítést és magas szintű folyamatbiztonsági teljesítményt biztosít a vállalaton belül. Ez magában foglalja a kockázatok azonosítását (HAZOP, “What if” módszertanokkal), a változási folyamatok irányítását, rendszeres PSM fórumokat és PSM szakértők hálózatát; a PSM rendszer alkalmazásának hatékonyságát rendszeresen értékeljük megfelelési auditokon.

Vészhelyzetek kezelése

 

A vészhelyzeti és válsághelyzeti felkészültség üzleti szempontból is rendkívül fontos az olaj- és gáziparban, a vészhelyzeti reagálási képességek fejlesztése és szinten tartása kritikus fontosságú feladatot jelent.

2015-ben a MOL-csoport számos új projektet indított a vészhelyzeti és válságkezelési képességek fejlesztésére, amihez a vállalatcsoport tagjai csatlakoztak. Ezzel összhangban növeltük az üzleti és funkcionális érdekelt felek részvételét, miután megvizsgáltuk, hogy éles helyzetben milyen feladatokat kell ellátniuk. Ezzel párhuzamosan tudatosítottuk a folyamat előkészítésének fontosságát. Emellett részletesen megvizsgáltuk a potenciális fenyegetést jelentő események körét.

A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (MOL Magyarország leányvállalat) szervezte meg és bonyolította le Budapesten az Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 8. Nemzetközi Konferenciáját. A kétévenként megrendezett konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nemzetközi szakemberek számára, hogy megismerkedjenek a szakterület legújabb fejlesztéseivel.

4. Humán tőke: tehetségek vonzása, munkavállalóink megtartása és ösztönzése, a humán tőke fejlesztése, és tisztességes foglalkoztatás iránti elkötelezettségünk

Tehetségek vonzása

 

Az olaj- és gázipar egésze, így a MOL-csoport és azon belül a MOL Magyarország is ki van téve a humán erőforrás terület teljes átalakulásával járó változásoknak. A szakmai pályafutásuk közepén lévő szakemberek munkaerőpiacon rendelkezésre álló korlátozott, és a nyugdíjba vonuló szakemberek jelentős száma miatt tovább szűkül a felvételre alkalmas szakemberek köre. Emellett az Y generáció globális munkaerő-piaci megjelenése nyomán a munkáltatói elvárások is alapjaiban változnak. Ezért a olyan tehetségfejlesztési- és toborzási stratégiát dolgoztunk ki, mellyel vonzó, fokozatos építkezésen alapuló műszaki és vezetői karrierlehetőségeket nyújtunk a tehetséges frissdiplomások számára.

A tehetségfejlesztő stratégia fő programjai a középiskolai Junior Freshhh és MesterM, a Freshhh és UPPP nemzetközi diákversenyek, valamint a Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program. A középiskolai programok célja, hogy minél korábbi életszakaszban kialakuljon a fiatal generáció természettudományok iránti elköteleződése. A Freshhh verseny célja az olaj-és gázipar vonzerejének és összetettségének, valamint a nemzetközi tevékenységeinek népszerűsítése. A 18 hónapos UPPP a vállalat kutatás-termelési területre kidolgozott szakmai utánpótlás programja, amelyben a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a MOL-csoportnál kezdjék meg szakmai karrierjüket. A program kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőségeket, többek között üzleti és műszaki oktatást nyújt, betekintést enged a MOL-csoport központi szervezetének működésébe, a kutatás-termelés szakmai tevékenységeibe.A 2007-ben útjára indított Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások számára abban, hogy szakmai karrierjüket egy globális vállalatnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert különböző tréningeken, szakmai feladatokon keresztül, az olaj- és gázipar különböző területeit legjobban ismerő szakemberek és vezetők által nyújtott mentori támogatással, interkulturális munkakörnyezetben.

Középiskolai partnerség
Annak érdekében, hogy minél korábbi életszakaszban felkeltsük a fiatal tehetségekben az olaj- és gázipar iránti érdeklődést és megteremtsük a megfelelő elköteleződést – vagyis hogy késztetést érezzenek arra, hogy a természettudományi-, technológiai-, mérnöki és a matematikai területet állítsák a hosszú távú karrier elképzeléseik középpontjába - szoros kapcsolatot alakítunk ki és ápolunk különböző gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal.

2010-ben alapítottuk meg a MesterM-díjat. A vállalat azóta is minden évben felkéri a főiskolai és egyetemi hallgatókat, hogy jelöljék a díjra azokat a középiskolai tanáraikat, akikre hálával gondolnak vissza, amiért megismertették őket a természettudományok szépségeivel, és ezzel a mérnöki és természettudós pálya felé segítették őket. Bár a MOL MesterM díj azóta összeolvadt az Új Európa Alapítvány MOL Tehetséggondozásért díjjal, célja változatlan maradt.

2015-ben hatodik alkalommal indította el vállalatunk a Junior Freshhh komplex természettudományos vetélkedőt Magyarországon, amely kifejezetten a középiskolásokat célozza meg.

Egyetemekkel való partnerség
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel kötött megállapodás értelmében a MOL 3 év alatt közel félmilliárd forint értékben járul hozzá az intézmények működéséhez, szakemberei közül oktatókat biztosít több karon, illetve a régióban is egyedülálló természettudományos képzési programok elindítását finanszírozza, amelyek nemzetközi szinten is versenyképes tudást biztosítanak az olaj- és gáziparban elhelyezkedni kívánó hallgatóknak. Középfokú diákoknak és felsőfokú hallgatóknak biztosítjuk a kötelező szakmai gyakorlatot, évről-évre több száz szakmai gyakorlatosnak tudtunk lehetőséget adni erre. Tanulmányi támogatásban részesítjük a legtehetségesebb diákokat, akiknek nagy részét később munkatársaink között köszönthetünk.

A Pannon Egyetem Információtechnológia Karával együttműködésben évek óta folyik a PIMS Akadémia elnevezésű posztgraduális képzés olyan szakemberek részére, akik képesek a globális olaj- és gázipari ellátási lánccal kapcsolatos komplex kihívások eredményes kezelésére. Ezen kívül szintén a Pannon Egyetemen folyik az az angol nyelvű Szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnöki képzés is, ismertebb nevén DS Fejlesztési Akadémia, amelynek tananyaga ötvözi a legkorszerűbb ismeretanyagot a szenior kollégák gyakorlati tapasztalatával, ezáltal is lehetővé téve az elsősorban gyakorlatorientált képzést.

A MOL Nyrt. További információért látogasson el a vállalat Karrier oldalára.

Munkavállalók megtartása és ösztönzése

 

Fontosnak tartjuk a kiemelkedő teljesítmény elismerését. Javadalmazási rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy azok erősítsék az érdemek elismerésén alapuló kultúrát azzal, hogy egyértelműen megkülönböztetjük a kiemelkedő eredményt az átlagostól.

Jövedelem és juttatások
A MOL Nyrt. versenyképes javadalmazási csomagot kínál a piacon, és folyamatosan követi a legjobb gyakorlatokat a munkavállalók vonzásában, motiválásában és megtartásában. Ennek megfelelően összehangolja a javadalmazást a hasonló üzleti profilú vállalatok között, figyelembe véve a helyi igényeket és a helyi versenytársakat.

A MOL nemzetközi javadalmazási alapelveket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a kiemelkedő teljesítmény elismerését. A kompenzációs elemeken túl a vállalat karrier lehetőséggel is elismeri a kiemelkedő teljesítményt. A javadalmazási és juttatási rendszer egyik sarokköve a HAY módszertan, mely a legszélesebb körben elismert munkakör értékelési módszer. A HAY módszer segítségével a vállalat egy olyan átlátható, egyszerű és egységes rendszert alakított ki és működtet, mely megteremti a méltányosság alapjait és számon kérhetőségen alapuló elismerést biztosít a munkavállalók számára.

A munkavállalói és vezetői javadalmazás szorosan kötődik a teljesítményhez, így a lehető legjobb teljesítmény elérésére ösztönöz. A MOL-csoport tagjaként a MOL Magyarország javadalmazási stratégia rövid- és hosszú távú ösztönzők együttesén alapul. A rövid távú ösztönzési rendszer célja, hogy a munkavállalók teljesítsék a hosszú távú vállalati stratégia keretein belül meghatározott főbb éves üzleti prioritások megvalósítására irányuló, igazi kihívást jelentő pénzügyi-, működési- és egyéni teljesítménycélokat. A hosszú távú ösztönzési rendszer célja a fenntartható értékteremtés ösztönzése és díjazása, valamint a felsővezetők és részvényesek stratégiai érdekeinek teljes körű összehangolása. A hosszú távú ösztönzési rendszer két alkotóeleme a részvényopciós és a teljesítmény-alapú részvényprogram.

A társadalom- és nyugdíjbiztosítási alapok, rendszerek nagy múltra tekintenek vissza mind Magyarországon, mind a közép-kelet-európai régióban. Valamennyi munkavállalónk számára biztosítjuk a nyugdíj-megtakarítás lehetőségét, valamint kiemelkedő Cafeteria rendszerünk számos más megtakarítási, egészségvédelmi és jóléti juttatás igénybevételét is kínálja munkavállalóink számára.. Ezenfelül a munkavállalók életében bekövetkező váratlan, nehéz helyzet esetén a vállalatunk pénzügyi támogatást nyújt a rászoruló kollégák számára.

Éves Humán Ciklus (APC - Annual People Cycle)
Vállalatunknál alkalmazott Éves Humán Ciklus célja egy kiemelkedő teljesítmények elismerésén alapuló kultúra megteremtése, ahol megvalósul az egyéni célkitűzések és a vállalati stratégiai célok közötti összhang.

Az Éves Humán Ciklus a teljesítmény menedzsmentet, a szakmai fejlődést és karrier tervezést foglalja magába. Az éves humán ciklus folyamata ezek tervezését és végrehajtását hatékonyabban, hiteles, méltányos, egységes és átlátható módon valósítja meg.

Az évközi értékelés lépésének bevezetésével a célok és eredmények folyamatos fókuszban vannak, mely a változó környezetben fontos eszköz. Ez megkönnyíti a szervezetek számára az eredményekkel kapcsolatos, a változó üzleti követelményekre való gyors reagálást.

A Vezetői Teljesítmény Menedzsment Rendszer három pilléren nyugszik, melyek a vállalati célok, a divíziós célok és az egyéni célok. A kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett a fenntartható fejlődési, egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi, valamint HR célok is megjelennek a célok között, melyeket koherens módon bontunk alá az egyes szervezeti szintekre.

A Munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszer (MTMR) teremti meg a kapcsolatot a társasági célok és az egyéni teljesítmények között. Eredménye egy differenciált munkavállalói ösztönző kifizetés, mely összhangban van a teljesítményértékelés eredményével.

Munkavállalói elkötelezettség
A munkavállalói elkötelezettség több annál, hogy a munkavállalók mennyire elégedettek, vagy mennyiben járulnak hozzá az üzleti eredmények javulásához. Az elkötelezettség azt méri, hogy az emberek mennyire akarnak tenni – és valójában mit tesznek – szervezetük üzleti eredményeinek javítása érdekében. Az elkötelezettség és az üzleti teljesítmény magas pozitív korrelációt mutat. A téma fontosságának hangsúlyozása érdekében a munkavállalói elkötelezettség szerepel a vezetők kulcs teljesítménymutatói között (KPI).

A MOL kétévente készít Munkavállalói Elkötelezettség Felmérést a munkavállalók elkötelezettségének és elégedettségének mérésére, ez történt 2015-ben is. Egy munkavállalót akkor tekintünk elkötelezettnek, ha mindhárom viselkedésmintát mutatja: pozitívan nyilatkozik a vállalatról, késztetést érez arra, hogy a szervezet tagja maradjon és mindennapi munkája során hajlandó extra erőfeszítéseket tenni az üzleti eredmények elérése érdekében.

A magasabb munkavállalói elkötelezettség felé vezető úton a felmérés (mint mérési eszköz) csak az első lépés, amely lehetőséget ad az elkötelezettséget befolyásoló tényezők jobb megértésére. Az eredmények alapján fenntartható fejlesztést szolgáló intézkedéseket fogalmaznak meg az egyes vállalatok, szervezeti egységek.

A MOL Nyrt.-nél a MOL Magyarország program volt az egyik első lépés egy közös nyelv kialakítása felé, mely növeli a munkavállalói elkötelezettséget, a vezetés hitelességét és a munkavállalók jólétét. Meghatároztuk a MOL Vezetői Kódex 4 fókuszterületét, melyek mentén mérhetővé válnak a vezetők menedzsment készségei és az általuk alkalmazott munkamódszerek. A Vezetői Kódex keretében 20 vezetői (mintegy 200 résztvevő) és 25 műszakfelelősi workshop-ot tartottunk (mintegy 250 résztvevő), valamint elvégeztük a vezetők 360 fokos értékelését.

A humán tőke fejlesztése

 

Vállalatunk részt vesz a humán tőke fejlesztésében azáltal, hogy olyan környezetet teremt, ahol munkavállalóink fejlődnek, együttműködnek, tanulnak és újításokat valósítanak meg, és ezzel hozzájárulnak az üzleti teljesítmény fejlődéséhez is.

A humán tőke fejlesztésében kulcsszerepet játszanak a vezetők példamutatásukkal és a munkavállalók fejlesztése iránti elkötelezettségükkel.

Az egész olaj- és gázipari értékláncban létfontosságú a képzett munkaerő-állomány. A MOL stratégiája megköveteli emberi erőforrásainak fejlesztését, mivel a globális környezet egyre növekvő komplexitása és az egyre gyorsabb ütemű változások innovációt, együttműködést, új technológiák alkalmazását és új technikai kompetenciák elsajátítását követelik meg.

A MOL kiemelt figyelmet fordít mind a személyes, mind a szakmai készségek fejlesztésére. A szükséges képzések és fejlesztési akciók azonosítása szakmai kompetenciafejlesztési folyamaton keresztül történik, mely során strukturált képzési modulok állnak a szakértői gárda rendelkezésére. A rendszer mögötti módszertant 2009 óta a PetroSkills, egy vezető olaj- és gázipari képzési vállalat biztosítja. A PetroSkills Szakmai Kompetencia Rendszerének alkalmazása jelentősen felgyorsította a fejlesztési akciók megvalósítási folyamatát és lehetővé tette azok iparági mutatókhoz (benchmark) történő igazítását.

Kutatás-Termelés és HR szervezet elindította a „Szakmai kompetenciák kialakítása” programot, mely az olajipari-műszaki szakemberek számára biztosít strukturált szakmai előmenetelt és célirányos fejlesztési programot.

A 2014-ben lebonyolított tervezési fázist követően 2015-ben a KT közösségen belüli megvalósítás volt az elsődleges feladat. A program különböző elemei a KT szakmai közösség bevonásával került kidolgozásra és megvalósításra. Magyarországon 7 munkakörcsalád és 94 munkavállaló vett részt a programban. Számukra saját fejlesztési akcióterveket állítottunk fel és azon dolgozunk, hogy a jövőbeli karrier lehetőséget mutassunk szakértőinknek is.

Tisztességes foglalkoztatás iránti elkötelezettségünk

 

Munkavállalói kapcsolatok
Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez való jog alapvető fontosságú a MOL Magyarország számára.

Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) biztosítja a munkavállalók legfelsőbb szinteken való képviseletét, és folyamatosan tájékoztatja őket a hatáskörébe tartozó, általa véleményezett, különböző országokban hozott döntésekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról.

Minden jelentős működést érintő változás előtt, a szakszervezetek és az üzemi tanácsok a nemzeti jogszabályi elvárásoknak megfelelően, illetve a Kollektív Szerződésében leírtak szerint tájékoztatást kapnak.

A MOL Nyrt munkavállalói képviselői részt vesznek a Kollektív Szerződést érintő tárgyalásokon és szakmai egyeztetéseken, a havi rendszerességű üzemi tanács üléseken és a munkáltató tevékenységét véleményező megbeszéléseken. 2015-ben összesen 51 alkalommal történt egyeztetés. Ezen felül 35 találkozó is létrejött meghatározott témák megtárgyalására, vagy megbeszélésére.

Sokszínűség és bevonás
A MOL hangsúlyozza a vállalati kultúrában a sokszínűség fontosságát, és olyan környezetet teremt, amely lehetővé teszi a különböző háttérrel, tapasztalattal és elvárásokkal rendelkező munkavállalóinknak, hogy együtt érjenek el határtalan eredményeket.

Ennek megfelelően támogatjuk a magas minőségű tudástranszfert a különböző generációk között, és elősegítjük a sokszínűséget, ami kreativitást és innovációt biztosít. Ez teremt lehetőséget arra, hogy magunkhoz vonzzuk, elkötelezetté tegyük és megtartsuk a legkiválóbb tehetségeket, ami üzletünk értékét is növeli.

A MOL Nyrt-ben valamennyi munkavállalónkat illetően érvényre jutatjuk az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség elősegítését.

Az álláshirdetéseinkre jelentkező pályázókat és a már nálunk dolgozó munkatársainkat egyaránt a munkára való alkalmasságuk, illetve teljesítményük alapján ítéljük meg tekintet nélkül nemükre, faji hovatartozásukra, vallásukra, nemzetiséghez való tartozásukra, bőrszínükre, fogyatékosságukra, szexuális irányultságukra, vagy életkorukra.

Működésünk során kimondottan törekszünk a munkahelyi sokszínűség elősegítésére, munkavállalóink különbözőségének tiszteletben tartására, egymás elfogadására.

Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása, az esélyegyenlőség elősegítése, valamint meghatározott speciális igényű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének figyelemmel kísérése és javítása érdekében az Üzemi Tanács, a szakszervezetek és a Munkáltató újabb két évre (2015 – 2017) aláírták a MOL Nyrt. Esélyegyenlőségi tervét. Az érdekképviseletek részvételével Esélyegyenlőségi Bizottságot állítottunk fel, emellett kiemelt figyelmet fordítunk és akciókkal, programokkal támogatjuk a családos munkavállalókat, ezen belül a gyermekgondozási távolléten lévőket és a kisgyermekeket nevelőket, a megváltozott munkaképességűeket, az 50 év felettieket, a valamilyen nemzetiséghez tartozó munkavállalókat, illetve a pályakezdőket is.

Programjaink között szerepel a gyermekgondozási távolléten lévő munkatársainkkal történő tudatos kapcsolattartás, ezáltal a munkába történő visszatérésük elősegítése. Kismamáinkat havonta megjelenő elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk a céges aktualitásokról, hírekről, elérhetővé tesszük számukra a belső üres álláshelyeket, illetve meghívót kapnak a nagyobb céges rendezvényekre. Munkába történő visszatérésüket követően a munkakör jellegétől függően lehetővé tesszük az atipikus munkavégzést (részmunka, alkalmankénti otthoni munkavégzés, illetve rugalmas munkaidő).

Azoknak a munkavállalóinknak, akiknek gyermekük születik, egy „Babakelengye ajándékutalvánnyal” kedveskedünk, ily módon támogatva a fiatal családokat.

Munkatársaink többsége veszélyes ipari környezetben dolgozik, ebből adódóan kevés lehetőségünk van megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatására, számukra azonban biztosítjuk a hozzáférhető munkakörnyezetet és feltételeket, illetve egészségi állapotuk megőrzése érdekében évente egy alkalommal egészségpénztári támogatásban részesülnek.

„MOL eQuality” programunk keretében vállaljuk, hogy lehetőség szerint minden évben fogadunk 1-3 fő fogyatékkal élő egyetemi hallgatót kötelező szakmai gyakorlatra, vagy diákmunkára. A program célja, hogy a fiatal szakemberek szakmai tapasztalathoz juthassanak, az őket foglalkoztató szervezetek munkatársai pedig megismerhessék a fogyatékkal élő emberekkel való munkavégzés lehetőségeit. Az elmúlt években több alkalommal látássérült diákokat fogadtunk az akció keretében.

A nyugdíj előtt álló munkavállalók számára a nyugdíjazással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazó kiadványt készítettünk, illetve a HR Ügyfélszolgálaton keresztül személyes konzultációt is biztosítunk a témával kapcsolatban.

Megalakulásától fogva tagjai vagyunk a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma (Hungarian Business Leaders, HBLF) ROMASTER programjának, melynek célja a tehetséges, de hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű roma diákok felkarolása, folyamatos támogatása s mentorálasa annak érdekében, hogy diplomás fiatalok, sikeres felnőttek váljanak belőlük, akik közösségük, társadalmi csoportjuk példaképei, de egyben aktív segítői is lehetnek. Közös munkánk során arra törekszünk, hogy büszkék legyenek roma származásukra, és később ők is tegyenek majd társaik fejlődésért.

A MOL alapító tagja a MEF Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesületnek, ezáltal kapcsolatban áll és tapasztalatot cserél más, az esélyegyenlőség és munkahelyi sokszínűség terén elhivatott vállalatokkal, törekszik a legjobb gyakorlatok megvalósítására ezzel is példát mutatva másoknak.

http://mef.forum.hu/bemutatkozas

5. Közöségek: érintettek bevonása, társadalmi célú befektetések és társadalmi szerepvállalásunk

Érintettek bevonása

 

A közösségi szerepvállalásnak és az érintettek bevonásának elsődleges célja, hogy megismerjük a működési terület közvetlen közelében élő közösségek véleményét, szükségleteit, szociális és környezetvédelmi aggodalmait, prioritásait, és velük a közösség fellendülését és fenntarthatóságát elősegítő partneri kapcsolatot alakítsunk ki, ezzel egyben a vállalat megbízható üzleti működését is támogatva.

A MOL-csoport és tagvállalatai számos különböző módon konzultálnak a helyi közösségekkel. Ezek leggyakoribb formája a telephely szintű kapcsolattartás, a közmeghallgatás és a közös intézkedés. Az általános működéssel kapcsolatos aggodalmak az üzemeltetési technológiákkal, például a környezeti hatásokkal, többek között zajjal, kibocsátással, vagy immisszióval járó szeizmikus mérésekkel, beruházási projektekkel kapcsolatban merülnek fel. Természetesen rendszeres egyeztetést folytatunk a hatóságokkal és hivatalos szervekkel a szabályozási környezetet és működési engedélyeket érintő kérdésekben. A véleményformálókkal és az érdekérvényesítő csoportok képviselőivel folytatott egyeztetések és párbeszéd során érkező reakciókat, észrevételeket és felvetéseket értékes információforrásként kezeljük a tevékenységek tervezése során. Emellett egyedi megoldásokat is alkalmazunk az emberek fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletének és gondolkodásának formálására. Érintettjeinkként azonosítottuk mindazon csoportokat, amelyek vállalatunkra hatással vannak, vagy amelyekre hatással lehetünk működésünk révén. Multinacionális vállalatként az érintetti folyamataink többsége helyi szinten fordul elő. Az érintettekkel történő együttműködésünket a helyi igények és körülmények határozzák meg. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfőbb érintetti csoportokkal fenntartott kapcsolatainkat:

Részvényesek
Részvényeseink érdekeit szolgáljuk, és biztosítjuk őket arról, hogy a vállalati szerkezetünk és működésünk a legjobb értéket garantálja számukra. A MOL vezetősége tudatában van az alapvető kötelességének, amelyekkel a részvényesek érdekeit képviseli, és felelősséget vállal a cég teljesítményéért és tevékenységeiért. Ezért a teljesítményeket és a fejlesztéseket folyamatosan elemezzük és értékeljük, mind vállalati, mind tágabb környezeti szinten is.

A MOL részvényesei elsősorban angol és amerikai intézményi befektetők, de jelentős számban vannak a független kisrészvényesek. Részvényeseink beazonosítása folyamatosan történik, azon túl, hogy a részvénykönyv-vezetőnktől, a KELER-től folyamatosan kapunk a részvényesek földrajzi megoszlására és jellegére vonatkozó kimutatásokat.

 • Kommunikációs csatornák (és gyakoriság): Éves Közgyűlés/ Rendkívüli közgyűlés (évente/alkalmanként);
 • Éves jelentés/ Gyors jelentés (évente/negyedévente);
 • Rendszeres találkozók és roadshow-k elemzőkkel és befektetőkkel (folyamatos);
 • Közzétételek a honlapon – befektetők és részvényesek tájékoztatására (folyamatos, tovább információ: Befektetői Kapcsolatok).

Munkavállalók
Hosszú távú céljaink elérése nemcsak munkavállalóink szaktudásától, hanem elkötelezettségüktől is nagyban függ.

Több olyan fórumot és eszközt alkalmazunk, amik azt szolgálják, hogy kezeljük és megválaszoljuk a munkavállalóktól beérkező felvetéseket és kérdéseket, javítsuk a munkahelyi feltételeket, az egészség és biztonságvédelmi tényezőket, stb.

 

Kapcsolattartás eszközei és gyakoriságaÁltalános információk
Szakszervezetek
(folyamatos)
A munkavállalók nagyobb csoportját érintő és a jelentősebb szervezeti változások előtt tájékoztatni kell a szakszervezeteket, és véleményezési időt kell biztosítani számukra. Vannak a szakszervezeti tárgyalásokon folyamatosan visszatérő témák (pl.: Kollektív Szerződés (KSZ), kompenzáció, stb.), de a MOL törekszik a törvényi minimumon túlmutató folyamatos, kétoldalú kommunikációra.
Üzemi Tanács
(Magyarországon havonta hivatalos találkozó)
Az Üzemi Tanács kiváló alkalmat teremt a MOL vezetőség és az érdekképviseletek közötti személyes, interaktív párbeszédre mind üzleti, mind szociális kérdésekben (pl.: létszámtervezés).
Európai Üzemi Tanács (EÜT)
(Évente egyszer van rendes ülés, az EÜT ügyvezetése évente két-három alakommal ülésezik)
Az EÜT tájékoztatási és konzultációs jogával élve, az EÜT törvényi szabályozásával összhangban jogosult a MOL-csoport működésével és foglalkoztatáspolitikájával összefüggő kérdésekben tájékozódni és véleményt nyilvánítani, továbbá kulcsszerepet játszik a MOL-csoportos érdekképviseletek tájékoztatásában.
Munkavállalói fórumok
(évente 3-4 alkalommal, illetve fontos események kapcsán szükségszerűen, Magyarországon és Szlovákiában)
A fórumok során a munkavállalóknak van lehetősége személyesen feltenni a kérdéseiket a MOL-csoport vezetőségének.
Tabuk nélkül
(Magyarországon tartjuk évente 2-3 alkalommal)
Speciális, egy témára épülő, szűk körű fórum. Az Üzemi Tanács javasolja a fórum témáját és hívja meg az érintett vezetőket és szakértőket.
Helyi munkavédelmi bizottságok
(folyamatos)
Belső kommunikációs eszközök használata: belső közlemények e-mailben (folyamatos), vállalati magazinok (havonta), intranet portál (folyamatos)
 
Etikai Tanács – call center
(folyamatos)
 
Elégedettségi felmérés
(kétévente)
 
A munkavállalók panaszait és egyéb felvetéseit kezelő rendszer
(folyamatos)
A „dolgozói észrevételek rendszerében”, a munkavállalók felvetéseit, észrevételeit és panaszait elektronikus formában rögzítjük és kezeljük, így lehetővé válik, hogy a gyors megoldás érdekében felelősöket és határidőket határozzunk meg. A rendszer segítségével biztosak lehetünk abban, hogy a problémák szem előtt vannak, amíg megoldás nem születik.

Vevőink
A MOL Ügyfélszolgálat nemcsak a cég arca, hanem ügyfeleink számára is fontos információs portál, ahol érdeklődhetnek, véleményt nyilváníthatnak, segítséget kérhetnek.

A kapcsolattartás formái (gyakorisága, bővebb információ):

 • Belső és külső vevői elégedettségmérés (évente / félévente, további információ: Felelősség a marketing folyamatokban);
 • Kommunikáció hírlevélben, weboldalon, stb. (folyamatos);
 • Telefonos ügyfélszolgálat, elérhetőség a weblapon (folyamatos, további információ).

Szakmai szervezetek
A MOL működési környezetét nemzetközi és nemzeti jogszabályok határozzák meg. A MOL a jogszabályok és a vonatkozó belső csoportszintű irányelvek keretein belül kapcsolódik be a működését érintő jogszabályokkal kapcsolatos nyilvános egyeztetésekbe és szakmai vitákba.

A vállalatcsoport 14 európai és közel 100 nemzeti szakmai szervezetben vállal tagságot, ahol szakértőink képviselik cégünket véleményükkel. Több szakmai szervezetben a vezető testületeknek is tagjai munkatársaink. A MOL a regulációs kérdésekkel saját szervezetében foglalkozik, sem lobbistákat, sem vállalati alkalmazottakat nem alkalmaz kormányzati szerveknél. A vállalat képviselői közvetlenül is részt vesznek a szabályozási környezet kialakítására irányuló nyilvános konzultációkon és szakmai vitákon. Ahol, és amikor erre lehetőség van észrevételeinket, javaslatainkat írásban is megküldjük a kijelölt kormányzati szerveknek.

EU és nemzeti szakmai tagságai között szerepel:

 • Europia
 • OGP
 • Concawe
 • Nemzeti ásványolaj szövetségek
 • Nemzeti bányász szövetségek
 • Munkaadók és Gyáriparosok országos szervezetei
 • Országos kereskedelmi és iparkamarák

Állami hivatalok és helyi hatóságok
A MOL más érintett gazdasági szereplőkkel közösen fellépve, szakmai támogatást nyújt a kormánynak az uniós kötelezettségekhez igazodó energiapiaci szabályozás, klímaszabályozás és környezetvédelmi jogszabályok kialakításában. Támogatjuk a régió országainak törekvését az egységes energiapiac kialakításában. 2012-ben az üzemanyag szabályozásokra, így különösen a bio-üzemanyagok fenntarthatósági tanúsításának bevezetésére fókuszáltunk a régiónkban annak érdekében, hogy az ellátási láncon belül minden piaci szereplő felelőssége rögzített legyen.

A MOL az uniós és nemzeti gazdasági szereplőkkel egyeztetve hatékony együttműködésre törekszik a kormányzati szervekkel és helyi hatóságokkal. Erre többek között a „Menedzsment Roadshow-” ad lehetőséget , amely keretében a felső vezetők évente kétszer ellátogatnak minden nagyobb magyarországi telephelyre, hogy találkozzanak a helyi hatóságok, önkormányzatok és közösségek képviselőivel a bizalom megerősítése és az aktuális kérdések megvitatása céljából.

A MOL nem kapcsolódik be pártok közötti politikai kérdések vitájába és nem foglal állást országos vagy helyi politikusok mellett. A MOL nem finanszíroz politikai pártokat.

Szállítók
A hatékony együttműködés beszállítóinkkal meghatározó a hosszú távú üzleti sikereink szempontjából.

Eszközeink és gyakoriságuk:

 • Beszállítói Fórum (eseti);
 • Rendszeres találkozók legnagyobb partnereinkkel (folyamatos);
 • Contractor Safety program
 • Éves Beszállítói EBK Fórum különös tekintettel a beszállítók EBK teljesítményére (évente);
 • Online publikációk, például helyi EBK típusú elvárások (folyamatos).

Helyi lakosság
Célunk, hogy üzleti működésünket, mint társadalmilag felelős szereplő alakítsuk, egyben megfelelve a legjobb iparági gyakorlatoknak is. Alapvető feladatunk a nemzeti, kulturális és vallási sokszínűség, mint értékek megőrzése. Elkötelezettségünknek megfelelve, a felelős társadalmi szerepvállalás jegyében növeltük a helyi lakosság számára biztosított támogatásunkat működési területünkön.

A helyi lakosság bizalmának erősítése érdekében számos kezdeményezést valósítottunk meg jelentős ipari létesítményeinken.

 • Százhalombattán a szomszédos általános iskolai és középiskolás tanulóknak és tanáraiknak rendszeres szakmai látogatást – nyílt napot – szervezünk a finomító területén, előadásokkal, területbejárásokkal
 • Előadásokat tarunk és számos díjat ajánlunk fel a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján;
 • Együttműködtünk a százhalombattai iskolákkal speciális környezetvédelmi tananyagok összeállításában tanulóik számára, több iskolai és helyi önkormányzati rendezvényen vettünk részt (például a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából, illetve a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján);
 • A Százhalombattai Önkormányzat Környezetvédelmi Tanácsával folyamatos együttműködést valósítunk meg.
 • Ki tud többet a kőolaj feldolgozásról? – általános iskolák közötti vetélkedő a Dunai Finomítóban
 • Olajipari Műszaki Nyugdíjasok Egyesülete (OMNYE) rendezvény
 • Látogató diákcsoportokat fogadunk a finomítók területén
 • Családi napokat szervezünk
 • Lakossági Fórum

Tcélú befektetések

 

A MOL számára kiemelt jelentőséggel bír a beruházások valamennyi érintett szereplőjének a elégedettsége, ezért az összes jelentős projektet és tervezett beruházást megelőzően a MOL hatástanulmányt készít a projekteknek a helyi közösségekre előreláthatóan gyakorolt hatásáról, valamint intézkedéseket tesz a negatív hatások minimalizálása érdekében.

A tervezés során tanulmányozzuk és elemezzük fejlesztéseink lehetséges szándékos vagy nem szándékolt társadalmi következményeit, így az összes szükséges módosítást időben meghatározhatjuk és alkalmazhatjuk. Tanulmányaink elsődleges célja egy fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb természeti és emberi környezet létrehozása. Sikerünk záloga, hogy képesek legyünk a legjobb gyakorlatok alkalmazására, valamint az, hogy a legtöbbet hozzuk ki a helyi lehetőségekből és szinergiákból azáltal, hogy az érintettek szempontjait is azonosítjuk és beépítjük a projekt teljes élettartama során. Az érintett szereplők bevonási folyamata során értesítjük az érintetteket a tervezett projektről és annak lehetséges hatásairól, begyűjtjük észrevételeiket, véleményeiket, aggályaikat és a döntéshozatalkor figyelembe vesszük mindezen információkat. A káros hatások azonosításán és mérséklésén túlmenően figyelembe vesszük a projektekből adódó pozitív hatásokat is. Ez nemcsak munkahelyek létesítését, hanem különféle helyi kezdeményezések támogatását is jelenti. A helyi kihívások sikeres megoldása megerősíti a MOL azon képességét, hogy megfeleljen a fenntarthatósági alapelveknek.

Kártalanítás és kitelepítés, kisajátítás
Harmadik felek ingatlanjainak az igénybevétele különösen érzékeny téma, hiszen a társadalom több csoportját is érintheti. Hivatalból az illetékes hatóságok határozzák meg a kisajátítás és a kártalanítás feltételeit. Azonban mi a kártalanítást csak végső esetben alkalmazzuk, biztosítva azt, hogy a hatások nem aránytalanul terhelik a feleket. Más eszközöket, mint a kitelepítést, csak egészen különleges esetben alkalmazzuk. A hatások csökkentésének és kezelésének a fázisaiban kiemelt fontosságúnak tartjuk azt, hogy az összes helyi lakos, akikre a projekt hatással lehet megnyugtatásképpen megfelelő tájékoztatást kapjon. Ennek egyik módja egy közösségi fórum létrehozása a helyi lakosokkal - még akkor is, ha ezt törvény nem írja elő -, melyen a fejlesztést annak tulajdonságait, valamint közvetlen hatását ismertetjük és megbeszéljük az érintettekkel annak érdekében, hogy megfelelő együttműködésüket, támogatásukat megszerezzük a beruházás megkezdését követő időszakra. A kezelési terv magába foglalja az akciótervet, a felelősségi köröket és az enyhítő és erősítő/serkentő akciók, valamint a hatások és akciók megfigyelésének programját. Az enyhítő intézkedéseket beépítjük a kiválasztott alternatívába. A projekt szervezésének részeként egy kijelölt vezető felel a visszajelzésért, az általános tájékoztatásért és a kommunikációért. Ez a kijelölt vezető folyamatosan elérhető a projekt teljes időtartama alatt és tájékoztatja az érintetteket a kisajátításról és a projekt állapotáról.

Bizonyos engedélyezési eljárásoknál kötelező a helyi lakosokkal közmeghallgatást, fórumot szervezni. Ezeket az illetékes hatóság vezeti le, s az építtető közvetlen résztvevő.

Örökségvédelem
Vonalas létesítmények (pl. olaj- vagy villamos távvezetékek) építését megelőzően általában készülnek kötelező örökségvédelmi tanulmányok. Engedélyköteles projektek esetében az illetékes örökségvédelemi hatóság a törvényi előírásokkal összhangban előírja ilyen tanulmány készítését. Ezen tanulmányok rögzítik az előzetes archeológiai kutatások vagy szakfelügyelet szükségességét.

Társadalmi szerepvállalásunk

 

Számos programmal büszkélkedhetünk:

Az egyik legkiemelendőbb akciónk az új budapesti közösségi biciklis rendszer a MOL Bubi, aminek a MOL Nyrt a fő szponzora.

A MOL Motoros Family célja rávenni a motorosokat, hogy minél több jót tegyenek környezetükben. Ismert televíziós személyiségek és a MOL Magyarország közreműködésével véradást szerveznek, növényeket ültetnek, adományt gyűjtenek vagy ételt osztanak a rászorulóknak, adott esetben természeti katasztrófák helyszínén segítenek.

MOL Zöldövezet Program keretében támogatjuk a helyi civil kezdeményezéseket abban, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák a helyi lakosság bevonásával, közösségi akció keretében.

Új Európa Alapítvány keretében támogatjuk a tehetségeket:

MOL Tehetségtámogató Program 10-18 éves, a művészet, a tudomány vagy a sport területén eredményes fiatalokat segít eszközvásárlási- vagy útiköltség-támogatással.
A MOL Tehetséggondozásért Díjat évente 4-4 tanárnak, edzőnek ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, akik kiemelkedő figyelmet fordítottak eddigi pályafutásuk során a fiatal tehetségekre, és akiket a díjra környezetük szakmailag és emberileg érdemesnek tart.
A Média a Tehetségekért Díjjal azoknak az újságíróknak a munkáját ismerjük el, akik fiatal tehetségek pályafutását mutatják be a nyomtatott vagy az elektronikus médiában.
A MOL Gyermekgyógyító Program azoknak a nonprofit szervezeteknek a támogatását vállalja fel, akik krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek rehabilitációja, fejlesztése céljából élmény és művészetterápiás programokat szerveznek.
A KÖSZ! Programban olyan magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények kapnak támogatást, akik fogadószervezetként vesznek részt az Iskolai Közösségi Szolgálatban és programot valósítanak meg 9-11. évfolyamos diákok számára.

További információkért kérjük látogasson el a mol.hu oldalunkra.

6. Etika és felelős vállalatirányítás (etika, emberi jogok, anti-korrupció, tisztességes piaci magatartás, üzleti partneri etika)

Az első Etikai Kódexet 1992-ben vezettük be, melyet azóta is folyamatosan frissítünk a külső és belső változások figyelembevételével. 2006-ban – az integrált üzleti működéssel összhangban – a MOL Nyrt. a korábban TVK Nyrt. (jelenleg MOL Petrolkémiai Zrt.) és a Slovnaft a.s. korábban egymástól függetlenül működő etikai bizottságait csoportszinten integráltuk, és létrehoztuk a MOL-csoport Etikai Tanácsot. Ezzel egy időben készült el az első csoportszintű, minden leányvállalatra és tagvállalatra vonatkozó Etikai Kódexünk, melyet 2007-ben adtunk ki. A jelenleg érvényben lévő kiadvány készítése során figyelembe vettük a nemzetközi sztenderdeket és a legjobb gyakorlatokat, valamint a saját gyakorlati tapasztalatainkat, az érintettek elvárásainak való még jobb megfelelés, és a gyakorlati megvalósulás erősítése érdekében.

2015-ben Magyarországon 30 etikai bejelentés született, amelyből 21 igényelt vizsgálatot és 12 vétség került megállapításra. A MOL –csoportra vonatkozó kimutatásért látogassan el ide.

Etika
Működésünk egyik leglényegesebb összetevője az etikus magatartás iránti elkötelezettségünk.
Tovább »

Emberi jogok
Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat, amelyeket az Etikai Kódexünkben szabályozunk
Tovább »

Anti-Korrupció
A becsületesség és az átláthatóság a legfontosabb értékek közé tartozik számunkra, és a korrupció elleni harc a vállalati stratégiánk alapvető része.
Tovább »

Tisztességes piaci magatartás
Elkötelezettek vagyunk a tisztességes piaci magatartás mellett; tevékenységünket a tisztességes verseny normáinak megfelelően és a versenyjogi előírások szerint végezzük.
Tovább »

Üzleti Partneri Etika
Elkötelezetten támogatjuk a tisztességes és korrupciómentes versenymagatartást és a versenykultúra terjesztését.
Tovább »